Mapa serwisu | Wieś dziś (Osięciny)

Wieś dziś Osięciny

Agnieszka Ewa Piotrowska

 
Osięciny są siedzibą gminy wiejskiej, należą do powiatu radziejowskiego i znajdują się w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Osięciny leżą na Równinie Kujawskiej. W Osięcinach i całej gminie występują gleby czarne bardzo dobrej jakości, z tego powodu wieś ma charakter rolniczy. Z tego też powodu jest to obszar prawie bezleśny, chociaż w rejonie miejscowości znajduje się niewielki kompleks leśny. Ponieważ tereny te były intensywnie osuszane od stuleci, cechuje je ubóststwo wód powierzchniowych.
W Osięcinach znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum, prywatny ośrodek zdrowia, gminny ośrodek kultury i bibliotekę. W Osięcinach działa kilka zespołów ludowych: Kujawioki (od 1989 roku) kierowany przez Bogdana Paliwodę, Kujawy Bachorne (od 1994 roku), kierowane przez Teresę Wyrzykowską, Kujawy Bachorne Stare (od 1998 roku), kierowany przez Krzysztofa Kuranta (do 2003 roku), a później przez Andrzeja Matuszewskiego. Od 1995 roku powstał chór męski Osięciny kierowany przez Jana Cybertowicza. Początkowo dyrygentem był Mieczysław Chrabąszczewski, po roku dyrygentką chóru została Małgorzata Skonieczna, która obecnie jest także jego kierowniczką. 
 
Informacje pochodzą ze strony gminy Osięciny.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS