Mapa serwisu | Literatura (Lubleszczyzna zachodnia)

Kultura ludowa

Ewelina Kwapień
Spis treści
Kultura ludowa
Kultura materialna
Strój ludowy
Rękodzieło
Kultura społeczna
Obrzędowość doroczna
Kuchnia regionalna
Literatura
 
Literatura:
 
·         Jan Adamowski, 1996, Wigilia polska na obszarze północno-zachodniej Lubelszczyzny, „Twórczość Ludowa”, r. 11, nr 4/33, s. 19-24.
·         Jan Adamowski, 2001, Wierzenia i opowieści z zachodniej Lubelszczyzny (narodziny i chrzest dziecka oraz przekazy o dziadach wędrownych), „Twórczość Ludowa”, r. 16, nr 2/49, s. 28-31,
·         Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, 2001, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa lubelskiego (próba słownika), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 35–60.
·         Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin.
·         Alfred Gauda, 2001, Plecionkarstwo, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 109–116.
·         Ginące zawody między Wisłą a Bugiem, 1995, red. Alfred Gauda, Lublin.
·         Jan Górak, 2001, Tradycyjna architektura ludowa (zarys problematyki), 2001, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 13–20.
·         Historia pieśnią napisana. Monografia Zespołu Śpiewaczego z Łubek, red. Janina Biegalska, Wiesław Czerniec, Wojciechów, wydany po 2005 roku (brak daty).
·         Zofia Jośko, Zuzanna Kowalska, Zofia Sulima, 2008, Zwyczaje, obrzędy i tradycje ziemi wojciechowskiej, Wojciechów.
·         Elżbieta Kępa, 1995, Garncarstwo ludowe Lubelszczyzny, „Twórczość Ludowa”, nr 1, s. 18-23.
·         Elżbieta Kępa, 2001, Stroje ludowe i ich zdobnictwo, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 87–94.
·         Muzeum Wsi Lubelskiej, red. Andrzej Wrona, przewodnik po skansenie, wydany po 2005 roku (brak daty).
·         Janina Petera-Górak, 2001, Urządzenie wnętrza izby, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 29–34.
·         Marian Pokropek, 1978, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa.
·         Danuta Powiłańska, 1995, Kowalstwo, [w:] Ginące zawody między Odrą a Bugiem, 1995, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 69–77.
·         Danuta Powiłańska-Mazur, 2001a, Kowalstwo, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 103–108.
·         Danuta Powiłańska-Mazur, 2001b, Stan badań etnograficznych w regionie lubelskim, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 7–12.
·         Zofia Staszczak, 1963, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim (w XIX i XX wieku), Wrocław.
·         Janusz Świeży, 1952, Strój krzczonowski, [w:] Atlas polskich strojów ludowych, część V. Małopolska, z. 7 [3].
·         Michał Trzewik, 2001, Garncarstwo, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 95–102.
·         Wojciechowskie śpiewanie, 2006, komitet redakcyjny: Zofia Jośko, Zuzanna Kowalska, Wiesław Czerniec, Janina Biegalska, Urszula Mirosław, Agnieszka Gąska, Wojciechów.
·         Celestyn Wrębiak, Tkactwo, [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, praca zbiorowa red. Alfred Gauda, Lublin, s. 77–86.
·         Z podróżniakami przez pokolenia. Monografia Kapeli Wojciechowskiej, 2009, komitet redakcyjny: Zofia Jośko, Zuzanna Kowalska, Helena Weremczuk, Urszula Mirosław, Agnieszka Gąska, Wojciechów.
 
 
 
Literatura wykorzystana w części poświęconej kuchni regionalnej:
 
·         Ewa Banasiewicz, 1995, W kuchni i spiżarni. „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3, s. 12–16.
·         Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, 2001, red. Alfred Gauda, Lublin.
·         Jan Ignaciuk, 2006, Chleba naszego powszedniego… „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3, s. 80–84.
·         Lista produktów tradycyjnych, 2005, „Ziemia lubelska”, nr 11(35) (dostępne również na stronie www.minrol.gov.pl).
·         Pejzaż wiejski z pierogami i różą, 2003, materiały z warsztatów, red. Marek Gąsiorowski i Jadwiga Tatara, Wojciechów – Końskowola, s. 22–39.
·         Leon Szabluk, 2006, Tradycyjny chleb wiejski. „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3, s. 85–87.
·         Tajemnice tradycyjnych kuchni, 2000, red. Danuta Powiłańska-Mazur, Lublin, s. 34–43.
·         Wokół kuchni i stołu. Tradycje ziemi puławskiej, 2008, Końskowola.
·         Wspólna polityka rolna. Tradycja i nowoczesność, 2007, red. Marcin Szewczak i Rafał Sura, Lublin, s. 145–203.
·         Zjeść Lubelszczyznę, 2009, „Dziennik wschodni”, nr 98 (czwartek 21 maja 2009).
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS