Mapa serwisu | Malarstwo

Malarstwo

Elżbieta Krasnodębska

           

Fot. 217.
Fot. 218.
W XIX i XX wieku obrazy religijne licznie występowały w domach wiejskich. Nabywano je w miejscowościach pątniczych, na lokalnych odpustach lub u wędrownych obraźników i umieszczano w tzw. kącie obrazowym. Najczęściej przedstawiano na nich Matkę Boską z Dzieciątkiem, Matkę Boską Gidelską, Chrystusa z przebitym bokiem, Opatrzność Bożą oraz świętych. Były one malowane pierwotnie na desce, a później na płótnie lub na papierze. W XVII i XVIII wieku tworzono również drzeworyty i miedzioryty religijne, a koniec XVIII i XIX wiek to okres intensywnego rozwoju malarstwa na szkle. Do tradycyjnego XIX-wiecznego malarstwa sakralnego należy także malarstwo na blasze. Postać Chrystusa Ukrzyżowanego lub Matki Boskiej wycinano z blachy żelaznej lub cynowej, malowano, a następnie umieszczano na wysokich, drewnianych, przydrożnych krzyżach. W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX malarstwo religijne na płótnie, papierze i szkle zostało wyparte przez oleodruki wykonywane seryjnie prze drukarnie.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS