Mapa serwisu | Literatura

Kultura ludowa

Katarzyna Gańko, Ewelina Kwapień

Spis treści
Wstęp
Kultura materialna
Kultura społeczna
Zwyczaje weselne
Zwyczaje pogrzebowe
Literatura

Literatura

 

Kazimierz Dobrowolski, 2005, Chłopska kultura tradycyjna, [w:] Antropologia kultury – zagadnienia i wybór tekstów. Pod red. Andrzeja Mencwela, Warszawa.

Jadwiga Solińska, 2006, Dawne tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach, wybór, opracowanie i posłowie Donat Niewiadomski, Lublin.

Roch Sulima, 1992, Między płaczem a milczeniem. O ludowych lamentach pogrzebowych, [w:] tegoż: Słowo i etos. Szkice o kulturze. Kraków.

Joanna Tokarska, Jerzy Wasilewski, Magdalena Zmysłowska, 1982, Śmierć jako organizator kultury. „Etnografia polska”, t. XXVI, z. 1.

http://www.wrotapodlasia.pl/Templates/Wiadomosci/informacja.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=/pl/wiadomosci/kultura+i+sztuka/dawne+tradycje+i+obyczaje+w+wasoczu+grajewskim.htm&NRNODEGUID={0B4B5EB5-3258-4462-B667-C3E3065F4B9F}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest&nit=1&ido=0

http://solinska.republika.pl/index.htm

http://www.iregionalni.pl/artykuly/talent-od-pana-boga-wrazliwosc-od-aniolow/

http://solinska.republika.pl/antologia.htm (25.01.2011)


 

poprzednia

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS