Mapa serwisu | Kultura materialna (Mazowsze dalsze)

Kultura ludowa

Katarzyna Gańko, Ewelina Kwapień

Spis treści
Wstęp
Kultura materialna
Kultura społeczna
Zwyczaje weselne
Zwyczaje pogrzebowe
Literatura

Kultura materialna

Kultura ludowa ma duże znaczenie także w życiu współczesnego społeczeństwa, choć oczywiście zmienia się wraz ze zmianą realiów, kontynuowane są jedynie wybrane jej elementy. Osobą niezwykle zasłużoną jako propagatorka i popularyzatorka kultury i sztuki ludowej jest znana twórczyni ludowa: Jadwiga Solińska, która urodziła się w rodzinie chłopskiej w Wąsoszu Grajewskim w województwie podlaskim. Jadwiga Solińska została odznaczona Srebrnym Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Oprócz zbiorów poezji autorka opublikowała m.in. książkę „Dawne tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach”, która została wydana przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Jadwiga Solińska jest autorką licznych wierszy, opublikowała kilka tomików poezji, z którymi można się zapoznać na jej stronie internetowej (http://solinska.republika.pl/index.htm; http://solinska.republika.pl/antologia.htm (25.01.2011)). Prace Jadwigi Solińskiej obejmują m.in. wyplatane koszyki, pojemniki, figurki zwierząt, karty okolicznościowe, palmy wielkanocne. Zwraca uwagę wszechstronne wykorzystanie surowców naturalnych: w szczególności słomy, suszonych ziół i kwiatów, a także papieru i bibuły.
« poprzedni artykuł

 

poprzednia następna

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS