Mapa serwisu | Rzeźba

Rzeźba

Elżbieta Krasnodębska

           

Fot. 215.
Fot. 216.
Drewniane rzeźby sakralne w XVIII i XIX najczęściej tworzyli anonimowi twórcy. Umieszczano je w kapliczkach przydrożnych, wnękach domów i kościółkach wiejskich. Przedstawiały one zwykle Chrystusa Ukrzyżowanego, Frasobliwego, Zmartwychwstałego lub najbliższych ludowi świętych (św. Floriana, św. Jana Nepomucena, św. Józefa).

            Tradycyjne XIX-XX-wieczne rzeźby umieszczano również na kamiennych krzyżach przydrożnych. Były to najczęściej postacie Chrystusa, Matki Boskiej i św. Jana, tzw. Boże Męki. Na niektórych z nich znajduje się nazwisko wytwórcy, data powstania, nazwiska fundatorów i odpowiednie sentencje.
            W wieku XX wzrosło zainteresowanie rzeźbami drewnianymi nie tylko o charakterze religijnym. Współcześnie również rozwija się tego rodzaju twórczość amatorska.
{FILM XIIISL przedstawiający pracę rzeźbiarza}
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS