Mapa serwisu | Tekst 9

Sułoszowa Tekst gwarowy

Agata Liberek, Alina Kępińska

 
Nagranie tekstu: Marta Obtułowicz, transkrypcja: Agata Liberek, weryfikacja zapisu i opracowanie tekstu: Alina Kępińska.
 
Informatorki: p. Roś i p. Kafel z Sułoszowej, lat ok. 50. Mają wykształcenie zawodowe, mieszkają w Sułoszowej. Należą do zespołu „Sułoszowianki”.
 
Moje kumy

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe) 
Młoje[1] kumy, powiym[2] wom[3],
nic dobrygło[4] chłopy som[5],
jedyn[6] poli[7], drugi pije,
trzeci w dumu[8] babe bije.
Jeden poli, drugi pije,
trzeci w domu babe bije.
 
A mój stary starowina,
łosiymdziesiund lot[9] zacyno[10],
a jo młodszo[11] jez łod niegło[12],
umrze, wyjde za innygło[13].
łUna[14] młodszo jez łod niegło,
umrze, wyjdzie za innego.
 
A mój stary taki dziod[15],
rychło wstanie, to by jod[16],
ciuŋgle[17] siedzi płod[18] piecami,
zry[19] kapuste z piyrogami[20].
Ciągle siedzi płod piecami,
zry kapuste z piyrogami.
 
A mój stary tako jyndza[21],
rychło wstanie, pchły łodpyndzo[22],
w dumu wry[23], az[24] piscy biyda[25],
a łun na nic grosa nie da.
W dumu wry, az piscy biyda,
a on na nic grosa nie da.
 
A mój Pietruś[26], świyć[27] mu Panie,
sprawioł[28] mi łokrutne lonie[29],
teroz w grobie łodpocywo[30],
jo se z innym łykne piło[31].
Teroz w grobie łodpocywo,
jo se z innym łykne piwo.
 
My sie kumy nie frasujmy,
ze zgryzoty zatańcujmy,
chł[32] z chłopami wielko[33] biyda,
lec[34] bez chłopów zyć sie nie do[35].
Chłoć z chłopami wielko biyda,
lec bez chłopów zyć sie nie do.


[1] = moje; labializacja o po spółgłosce wargowej
[2] = powiem; zwężenie e przed spółgłoską nosową m
[3] = wam; zwężenie a przed spółgłoską nosową m
[4] = dobrego; y w miejscu dawnego e długiego oraz labializacja o po spółgłosce tylnojęzykowej
[5] = są; asynchroniczna wymowa wygłosowego –ą
[6] = jeden; zwężenie e przed spółgłoską nosową n
[7] = pali; o w miejscu dawnego a długiego
[8] = domu; zwężenie o przed spółgłoską nosową m
[9] = osiemdziesiąt lat; labializacja nagłosowego o-, wąska wymowa obu samogłosek nosowych oraz fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca
[10] = zaczyna; mazurzenie cz oraz o w miejscu dawnego a długiego
[11] = młodsza; o w miejscu dawnego a długiego
[12] = niego; labializacja o po spółgłosce tylnojęzykowej
[13] = innego; ustalenie wspólnych końcówek odmiany zaimków i przymiotników, w zaimku tak jak w przymiotniku dobrego
[14] = ona; labializacja nagłosowego o- oraz zwężenie tej głoski przed n
[15] = dziad; o w miejscu dawnego a długiego
[16] = jadł; o w miejscu dawnego a długiego oraz zanik wygłosowej spółgłoski
[17] = ciągle; wąska i asynchroniczna wymowa ą przed spółgłoską tylnojęzykową
[18] = pod; labializacja o po spółgłosce wargowej
[19] = żre, tzn. ‘je’; mazurzenie oraz analogia w 3. os. lp. do czasowników typu patrzy
[20] = pierogami; zwężenie e w grupie er
[21] = jędza; wąska i asynchroniczna wymowa ę
[22] = odpędza; labializacja o-, wąska i asynchroniczna wymowa ę oraz o jako kontynuant dawnego a długiego
[23] = wrze, tu: ‘kotłuje się, przenośnie wrze’; r prawdopodobnie pod wpływem innych wyrazów z tej rodziny (np. war), końcówka y w 3. os. lp. na wzór patrzy
[24] = aż; mazurzenie ż
[25] = bieda; y w miejscu dawnego e długiego
[26] = Piotruś; brak przegłosu e w o
[27] = świeć; y w miejscu dawnego e długiego
[28] = sprawiał; o w miejscu dawnego a długiego
[29] = lanie, tu: ‘bicie’; zwężenie o przed n
[30] = odpoczywa; labializacja o-, mazurzenie cz oraz o jako kontynuant dawnego a długiego
[31] = piwo; podobieństwo artykulacji ł oraz w powoduje wzajemne zastępstwo tych głosek, zwłaszcza w grupie wo
[32] = choć; labializacja o po spółgłosce tylnojęzykowej
[33] = wielka; o – kontynuant dawnego a długiego
[34] = lecz; mazurzenie cz
[35] = da; o – kontynuant dawnego a długiego
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS