Mapa serwisu | Tekst gwarowy 1 (Bęczków)

Teksty gwarowe - Bęczków 1

Stanisław Cygan

Tekst nagrał, zapisał i opracował: Stanisław Cygan
Informator: Władysław Pedrycz, ur. w 1950 r. w Bęczkowie
Bęczków, gm. Górno, pow. kielecki

Apostoły


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 

 

-          [W czasie Świąt Wielkanocnych tu był taki w Bęczkowie zwyczaj chodzenia Apostołów, tak?]
-          Tak, no to jes, jes do
 
 
tyk pór jesce.
-          [No to jak to wyglądało? Jak wygląda?]
-          To znacy jag jo zem tylko zapamiętoł, jak mówie, moze zem tam mioł, nie wiem, siedem, łosiem lat, no to najstarsego z tyk Apostołów, to pamiętom Majoskiego. No to schodzili się tu pod krzyżem u nos w Bęczkowie, bo nasza parafia była w Lescynak, i tu te spod tego krzyza, ze wsi, no już szły tam do końca wsi, późni szły przez Borki, przez Komorniki, przez Zas, Staro Wieś, Zaskale, przez Górke, o tutej koło nik tędy szły i szły tutej do Niw, i znowu z powrotem w to miejsce, pod ten krzyż się tam
 
 
spotykaly, no i tam, co uzbierały cy piniądze, cy jajka, to temi jajkamy się podzielyly. Każdy tam sobie wzioł, ile mu tam wypadło i, i do tych pór, i późni tam przez jakieś lata, to jakoś tak troche zamilkło i późni znowu tu był taki Kmieć z Górki i łoni to
 
 
łodnowili i, no między innymi jo żem już do tyk Apostołów wstąpił, no to będzie chyba, jo wiem, ze dwanaście lat, jak tu chodze z ni...  
-          [Ale to nie jest taki zwyczaj chodzenia dla chodzenia, tylko to ma jakiś cel?]
-          Tak, no to, no.
-          [I co to mieli ci Apostołowie?]
-          To ma cel, no na zmartwychwstanie Pana Jezusa, no dlotego pod każdym krzyżem się zatrzymywali i mówiło się za zmartwychwstałego Pana Jezusa „Ojce nas” i tak dali.
-          [A nie było takiego zwyczaju, że coś tam wstawiali, jakieś krzyżyki w pola?]
-          Był.
-          [I jest?]
-          Był.
-          Teraz my to już tego
 
 
nie używomy, nie momy, ale, ale dawni były, krzyżyki, a jakie tam to toto miało znacenie czy to na urodzaj plonów, czy..
-          [Tak, prawdopodobnie tak].
-          No.
-          [Że taki mały krzyżyk ze wstążką.
-          No.
-          [Wkładano, w pole, tak.]
-          Nie, nie, na tym szlaku, na którym my szly, to załóżmy przy krzyżu było, czy tam no jak się szło przez pola, łodcinek był taki, że przez pola szły, no to tam co jakiś cas ten krzyzyk był wstawiony. A tutej jesce, u nos na Borkach, no to pamiętom te krzyzyki, no, były wstawiane, bo tam prawdopodobno, nie wiem czy to, z powstania listopadowego, czy, czy, z cego tam, ludzie na cholere umarli i tam, że to prawdopodobnie mioł być zrobiony taki jakoś taki cmentarzyk jakby, zbiorowa mogiła, no to pamiętom, że na to był ten plac wyznaczony, o mni więcej jak tutej ten dom, i tam były te krzyżyki wstawiane.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS