Mapa serwisu | Tekst 9

Teksty gwarowe - Guzowatka

 

Nagranie: Monika Kresa, Magdalena Kowalczuk
Przepisanie: Justyna Garczyńska
Opracowanie: Justyna Garczyńska

 

Informatorka: Anna Tchórz - 81 lat; urodzona w Adelinie, gm. Zabrodzie; ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej; przed ślubem jakiś czas mieszkała w Niegowie, kilkanaście kilometrów od Guzowatki; nigdy na dłużej z Guzowatki nie wyjeżdżała; rolnik;
 

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 

 

O świętach Bożego Narodzenia
 
W Wjigilie to myi
 
 
sie schodzimyi, wnuczke moje, no ji,
 
 
robjimyi kolacje, bardzo takem wspaniała, z różnych potraw, no ji
 
 
późnieyj mamy ja mam, prawnuczkóf
 
 
j, trzy prawnuczki mam, to do mnie przychodzo ja jem daje prezenty, no. Bo zawsze trzeba cośkolwjek
 
 
takeym dzieciom
 
 
uciechi zrobjić. A, a późnieyj w pjerwszy dzień też sie schodzo do mnie, schodzoł sie jako do babci, sie cieszo że babcia ma tyle lat już sie
 
 
cieszo, zadowolone. No ji pojedzu trochi tam. Pjicia to tam łu babci to nie
 
 
pjijo no bo babcia nie stawja bo ni ma za co, tak bo ma trochi teyj renty to patrzy, żeby było na lekarzy, na na na na takie potrzeby swoje potrzebne. No a drugigo dnia śwjont no to też tam sie pojedzie do kościoła no ji jak zwykle znów sie tam albo pódzie sie do córki sie pojedzie. Bo ja mam daleyj córke, nie tu, tu mam jedne, a tam daleyj mam drugom, to sie pojedzie do córki, na Myszyńcu. Tamta je daleko to sze pojedzie, bo ona nas zawsze zaprasza,
 
 
bouni majo takie starszych ludzi, co muszo przy nich być,
 
 
majom. Jusz jedno ma osiemdziesiont sześ lat a drugie
 
 
dziewjeyńdziesiont.
 
 
Tołuni tam już tak nie mogo sie wybrać daleko,
 
 
bo muso pilnować takich dzieci.
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS