Mapa serwisu | Tekst 7

Lasowiacy Tekst 7: Szkoła, początki muzykowania

Izabela Stąpor   

Wieś: Hucina

Nagranie i zapis: Izabela Stąpor

Informator:Władysław Pogoda; zamieszkały w Hucinie (daw. Przyłęk), gmina Niwiska; urodzony w 1920 r. w Przyłęku; w czasie wojny spędził kilka lat w Niemczech. Ukończył szkołę podstawową w Przyłęku. Artysta muzyk samouk, stworzył Kapelę Władysława Pogody. Przez wiele lat współpracował z Miejskim Domem Kultury w Kolbuszowej. Zdobył nagrodę im. Oskara Kolberga. Rodzice i żona pochodzą z Huciny.

 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 

 

Jagem juz 
zacon
do szkoły chodzić, tam te kije, deszczułki robiuł i druty zakładoł i... i bez droge my śly i 
piscely my tak, takie. Tako 
somsiatka była. Ona tak miała pieci synów miała. No jo tak zacon jus późni - ze tam  ten... te skrzypce my 
kupily – 
rzempoluem. To ona mówi, że ona by nigdy dziecka nie dała na skrzypka, bo to był, gro diabeł. Nie, nie... To nie gro cłowiek. To 
jag my ujrzely pamientom pierszega – tu rower
kupiuł, jechaly – to mówily: To przecie nie jedzie, ino diabeł z niem, to tak ludzie, w te 
cary jesce starożytne wierzyly. Te, dziś jus tak tego ni ma, ale jesce w te zabombony jesce niektóre wierzo. Tak, a jo chodziuł do szkoły, to tagem zrobiuł, bo nos tu chodziło tak z 
pięci chłopoków, sześci, bo to downi chodzili do jedny klasy wszyscy. Ino 
pirszoki i drugoki sie uczyly po południu, bo nie było 
nauczycielów. Tak, jak łon mioł sto dzieci, bój sie Boga. Ale czecio klasa, cworto, pionto było. Do piontyj klasy chodzily dwa roki. To takie było jak niby pionto, szósto, nie? Dwa roki chodzily, to wszysko razem w jedny klasie, wszysko razem sie ucyło, dzie tam człowieku, jaki, jaki tam długopis mioł. Ten 
kałamadż, atrament to loly, to roz... A dwa lata sie pisało takiem rysikiem, tablyca była i tako tablycke mioł. I to było dobre, jo nawet powiem na takich tych uczniów. Bo tak, co źle napisoł, to z... mioł tako gumke, zmazoł. I znowu, s powrotem, a tu teroz zeszyt to, juz... Abo czeba spolyć, abo co inego. Tak. To jo tagem, juzem 
skonbinowoł, jeden mioł taki lejek, jak to to wis te, co sie nalywo mleko cy tam jakieś tam... coś, herbatke. To... Bo tam juz mie...
łojciec downi mioł sklep, to taki lejek zostoł, ten lejek mu dołem, to on ten lejek wzion do ust i tak bulgotoł, rozumisz? Drugiemu, taki cłowieku, jus taki kawołek deski i s korzynia z lasu, takie ... to, te sosnowe korzynie to plecie po... koszyki. Kawałek drutu i jesce cosi my tam 
przywionzaly i zrobily my taki, zgieni kij, robiuł, tego włósia uwiuł. I łon to niby te basy.
 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS