Mapa serwisu | Tekst 5

Tekst gwarowy — Hutków 1

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   

Nagranie: Halina Karaś, Zofia Nowak

Zapis i opracowanie: Aleksandra Krawczyk-Wieczorek
Informatorka: Regina Hołys z domu Dudek, ur. w 1926 roku w Hutkowie. Pracowała wraz z mężem na roli, wychowywała czworo dzieci. Nigdzie na dłużej z rodzinnej wsi nie wyjeżdżała.
 
 
 
 
 

Chaty


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)Duże były kiedyś chaty czy mniejsze niż teraz, co stawiają? Z czego to budowali?
Też z drzewa budowali te chaty, z drzewa.
Słomu dachy kryli.
Słómiany dachy.
A jak to słomą kryli? Jakoś tam specjalnie tę słomę robili?
A to takie
kiczki
róbili, no!
Czteyry takich o sie
wziuło zakryncany i temi kiczkami tak pószywali, no.
Rzyndami tak, rzyndami.
To jacyś fachowcy musieli być chyba?
Nie, to
każdyn
umioł, no. Każdyn, każdy swój góspodarz
sobi tak krył. I na
wjerzku, u nas nazywali kalenica, żeby tam ni zdzirało, to takie
ło: dwa takich
pali i tak na łukos przybijali i tak kładli ło, i to już ni zrywało tyj kali… kalinicy.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS