Mapa serwisu | Tekst 3

Lasowiacy Tekst 3: Zwyczaje, wierzenia

Izabela Stąpor   

Wieś: Jamnica

Nagranie i zapis: Izabela Stąpor

Informatora: Emilia Trybel, zamieszkała w Jamnicy, gmian Grębów; urodzona w 1946 r. w Grębowie; nigdy na dłużej  nie wyjeżdżała. Rodzice pochodzą z Grębowa, mąż z Jamnicy. Członkini zespołu "Jamniczanki".Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Gromnice sie świeci
przeciez drugiego i ta gromnica mo na cały rok
słuzyć, w razie
piorunóf, jak bijo, to sie bieze świjeci gromnice i to mo chrunić ot tych piorunóf. A
jesce sie świciło sól
świ(n)ty
Jagaty, jak tem gdzieś jakieś był łogień
cy nawet z pioruna cy z
cegoś, to brały i łobsypywały dokoła cały, to
łobyjście gdzie sie polyło,
zeby ten łogiej nie przechodziuł dalyj. W Boże Ciało to sie chodziło z
procesjo po całych wsiach sie chodziło procesyjnie, były porobione
łołtarze, gałuski sie z tego
łobrywało, potem jak jus łodesły, z to procesjo posły dalyj, to sie rwało
gałuski przynosiło du dumu, za... wsodzało sie to za drzwi, no to
tys miało  to chrunić łod burzy,
łod łognia , bo to wszysko było
świecone. To i do dzisiednia sie tys jesce jak, jako co, sie jest w domu, co widzi, to to gromnice
poświcono sie daje
nieboscykowi w reke. Ślubne suknie, tes jak było, jakiś łogień cy coś, to coś ślubnego cy nawet i suknio,
cy kosula, cy
łubranie, co było, to tez wystawiali na zewnoncz, miało to chronić tak samo łod tego łognia, zeby to sie nie rozprzeszczenioł daly, albo
łobros nawet Matki Boskij stawiały w łokno  te tes, tes to było zeby to
łochroniło . No i wtedy jak jus pieruny biły to cza było
klykać i sie modlić.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS