Mapa serwisu | Tekst 16

Tekst gwarowy - Jasionówka 3

Informator: Czesław Luty – urodził się w10 lutego 1924 roku w kolonii Jasionówka (obecnie jedna z ulic Dąbrowy Białostockiej). Oboje rodzice pochodzili z tej samej wioski, byli rolnikami. Żona informatora również urodziła się w tej wsi. Pan Czesław ma wykształcenie podstawowe całe życie pracował na roli, podczas wojny przez krótki czas przebywał w Niemczech.

Nagranie: Magdalena Kułak.
Zapis i opracowanie: Monika Kresa.

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)Sianokosy i młócka
 
I
łąki te o na, to trzeba było wszystko
koso. Rękami trzeba było, o, tyko idzie sie rano, bo to później jusz jak
r
osy nie ma, to tutaj. Tutaj trawa była taka, nawozu nie dawali, a to była i to rękami, później tszeba było
przewracac’ rękami znowu i składać kopy i później znowu żniwa. Znowu cała pole to było zasiane no, całe nie, bo to ugór był zawsze, nu, ale czszeba było żyto wszystko
kosą. A
kobjeta musiała, ło jak goronco, zgięte tam
podbjerac’ to. To męczące takie było, no, ale
inakszego sposobu nie było, trzeba musowo było robić wszystko. I nawet
cepam takim. I wjesz co to za cep? I tym o, machało sie i biło sie o, na tego...
Najlepij, najlepij jak opowjada dziadek, zawsze było tak, jak to
schod taki. Zbjerali sie. Bo na koloni tu u nas było tam w domu, a na wjosce. Przyszła babcia tam dzieś była na kuchni czy
dzieś i mówi: Siedzicie tu to chać,
paszli choć...
wymałacili chyba z osiem chłopa. Jak poszli, jak poszli, wjesz każdy młody, jak nie... niewypracowany, tam – wypracowany była, ale młody przeważnie. I tam cepy jusz ja nie wjem
cz’i i mjeli cz’i co. I po
czterach, tu mówi. Za
wjeczór, za pare tego. Wy czterach zmęczy sie, to łodpoczywa ty cztera,
potam dziadek, czy tak, bo to mjeła... małac’iłby dwa tygodnie wjencej, a to za, za wjeczór tamy, jemu, jak to mówio
„na żarty, na żarty” poszli tam i wymłócili.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS