Mapa serwisu | Tekst 17

Tekst gwarowy - Jasionówka 4

Informator: Czesław Luty – urodził się w10 lutego 1924 roku w kolonii Jasionówka (obecnie jedna z ulic Dąbrowy Białostockiej). Oboje rodzice pochodzili z tej samej wioski, byli rolnikami. Żona informatora również urodziła się w tej wsi. Pan Czesław ma wykształcenie podstawowe całe życie pracował na roli, podczas wojny przez krótki czas przebywał w Niemczech.

Nagranie: Magdalena Kułak
Zapis i opracowanie: Monika Kresa

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)W czasie wojny
 
To później pod
kłoniec Stasio
nasz i z Sadowa Kus jakiś
pirzynea przez łokno
tam dzieś wybite było ok... szyba, to on wzioł za pierzyny, a jeden... na co on ciągnoł ja wiem? Rozerwał po
szkl’e przes okno. Jak rozerwał to te, te... jak
wjater dmuchnoł w pierzyne, to cała
Dąbrowa bjała zrobiła s’a, to dawaj wszystkie uc’ekat wtenczas z mjasta. Mówio, że to milicja
zrobiła, puściła taki gaz,
ni gaz, tyko takie, no ja wjem, żeby to
poznac’ później, bo on usiądzie na ciebie i ty tam brałeś udział w tym.
A Jasie
Sawickocho to wzioł dzieś takiego, jak to mówjo... konice, koła i przyszedł po
łoknie> i uderzył i na tego, później żydówka jusz mawjała:
chto tu, chto, ale ty, ty Jasiu, priszoł jeścio – każa eto – mnie kawał wszadził
w okna
.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS