Mapa serwisu | Tekst 3

Justyna Kobus

 
 

Teksty gwarowe - Łowęcin (gm. Swarzędz, pow. Poznań)

 
Informatorzy:
[KaB] mężczyzna urodzony 1926 r. w Brzeźnie (gm. Kostrzyn, pow. Poznań), w Łowęcinie od 1952 r.; w czasie II wojny światowej wysiedlony w okolice Wyszkowa pod Warszawą; ukończył najpierw szkołę podstawową, następnie podoficerską; rolnik.
[KaI] kobieta urodzona w 1927 r. w Łowęcinie; wykształcenie podstawowe; należy do Koła Gospodyń Wiejskich w Łowęcinie; pochodzi z rodziny rolniczej.
 
Nagranie: Aleksandra Jakubowska
Transkrypcja: Justyna Kobus
Nagranie z 2002 r.
 
Budowa pługa:

Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 

 

KaB: Trzeba by przy pługu być … Grzondziel i
 
 
odkładnio. Odkładnia, no to odkładnia
 
 
teroz. Grzondziel, odkładnia – łopata mówili dawniej, a to jes… lemiesz; płóz – pienta mówiom chyba, płóz, bo po ziemi z tyłu idzie. No i jag, jag
 
 
renczny, rencznie, no to ronczki jeszcze do trzymanio. No, no pług to grzondziel. Bo zależy jaki. Jag renczny, oj, o rencznym mówie pługu, to grzondziel, no i … i, bo on jes ... za… zagienty i
 
 
potym do
 
 
grzondziely jes przyczepiona ta odkładnio. Odkładnia sie nazywa. Desk… deska czy odkładnio. No i lemiesz. Tyn, no, lemiesz – do oranio; no pług ma lemiesz, no, łopata mówili kiedyś.
KaI: Bo pług sie składo ze z ty
 
 
odkłodni, nie, i … i
 
 
zaź na, przy… przykrencana przecież jes ta łopata, nie, do tego.
KaB: No.
KaI: No. No wienc, nie wiem jak tam.
 
 
Trze
 
 
zdjińcie zrobić to byś wiedzioła. Wszysko z żelaza.
KaB: Z żeloza. A kiedyś
 
 
sochy takie robili to drewnianne mieli podobno. Ja już nie widziałem tego, ale …
KaI:
 
 
Roz kiedyś tam. My już tam nie znamy, ale roz kiedyś tam het, het. A tak, pojedynczy to takie, takie, takie jes, i tu sie, jes tako zakrencono ronczka jez na tym i sie
 
 
tszymie, jak
 
 
kóńmi sie orało. To my nie pamientamy.
KaB: No, a … a teroz, a teroz z metalu.
KaI: Wszysko z metalu jes.
KaB: No normalny metal no. No mata (?) to powinna być wiency zahartowano.
KaI: Stalowo tako wiency, nie.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS