Mapa serwisu | Tekst 5

Tekst gwarowy — Ostrów 2

Nagranie: Miriam Mazur, Krzysztof Cieślik
Przepisanie i opracowanie: Aleksandra Krawczyk-Wieczorek
 
Informatorka: Weronika Maciszek, ur. w 1923 r. w Ostrowie k. Radymna. Rodzice byli rolnikami. W wieku ok. 50 lat przeniosła się do Radymna. Przez całe życie zajmowała się gospodarstwem, nie wyjeżdżała poza miejsce zamieszkania.

Jeszcze o pracy na roli


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 
 
- A młócili my… Ja w domu jeszcze z ojcem młóciłam cepeym. Wie pan, jaki cep był, tak, o tak i tak, taki o cep
 
 
buł, tak, a późnij miał te rączke
 
 
dłuższe, i ón tutaj na takim rzeymyku si co wszystko zwijało i si młóciłou, na bóisku sie rózścieliało snopy, późnij sie te
 
 
słóme, te snopy rózwiunzywału i ściliłu sie, i biłu sie po tych kłóskach, a potym przywracało sie na druge strone, zwiunzywało sie snu… jako słóme w winksze snopy. A zboże to si znaczy róbiłu na młynku, to sie tak młynkowału, żeby wyczyściły sie
 
 
ód splowy, ziarno ód plów.
 

 

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS