Mapa serwisu | Tekst 10

Tekst gwarowy — Ostrów 7

Nagranie: Miriam Mazur, Krzysztof Cieślik
 
Przepisanie i opracowanie: Aleksandra Krawczyk-Wieczorek
 
Informatorka: Weronika Maciszek, ur. w 1923 r. w Ostrowie k. Radymna. Rodzice byli rolnikami. W wieku ok. 50 lat przeniosła się do Radymna. Przez całe życie zajmowała się gospodarstwem, nie wyjeżdżała poza miejsce zamieszkania.
 

Wielkanoc


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)
 
 
 
- Wilkanoc to sie nazywała taka paska. Ókrągła była i piekłu sie w
 
 
pjecu, to były bardzo dobre te paski. Paska była, paska si nazywała. I babka taka beła du
 
 
świncynia też mała.
- A pisanki?
- Pisanki tag_o, żem dziecióm ópisała
 
 
pisanke. Takiem pisakim sie zró… pisak taki był
 
 
zróbióne i tam w
 
 
osku sie maczału, i sie tam coź_namaliówału, później si kładło do jakiejś farbe. Jak z farby wyciągło sie, wosk sie zeskrobało i była pisanka, jakby taka hałojka w jednem kóliorze. Hałojka si nazywała.
 
 
 
 
 

 

« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS