Mapa serwisu | Tekst 6 (Stare Komaszyce)

Stare Komaszyce

Nagranie przeprowadziła Agnieszka Bieńkowska, 28.11.2009, przepisała Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.
Informatorka: Regina Kotłowska, ur. w 1922 r. w Pusznie Skokowskim (2 km na północ od Starych Komaszyc).
Rodzice informatorki pochodzili ze Starych Komaszyc, byli rolnikami. Informatorka ma wykształcenie niepełne podstawowe. Przez całe życie mieszkała w Starych Komaszycach. Zajmowała się domem i pracowała w gospodarstwie, w młodości najmowała się do pracy u dziedzica. Wyjeżdżała najdalej do Opola Lubelskiego.
 
Len

 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 

 

Len? A len to sie siało. Łun łurós taki wysoki… Ni i miuł takie łebki z nasienim. To sie go wyrwało, jak juz widać, ze był łuscuny, to sie wyrwało
 
 
teyn lyn, wiunzało sie w takie małe snopecki ji sie tak składało ło tak ło. I łun jeszcze dochodził. Te… to nasinie dochodziłe w tym lnie, jesce sie złuscowało tak lepij. Późnij sie zbirało do tego… I młóciło, młóciło sie. Tyl’ko nie cepami, tylko chyba kijamy ło cy takie kijunki były. Bo to były takie małe snopecki ło takie wiunzane. Chyba tymy… takimy tłukami, takie tłuki były umyśnie. Wybiło sie to nasinie, a późnij to włókno to, te kije to sie na rose rozciungało i łun zrobił sie taki, łobgnite te, i zbirało sie. Późnij zeby to suche było, to sie… Mindlice takie były i sie brało po takij
 
 
gorszci i w te mindlice sie ło, tak_ło, ruszało sie tym mindlicu i to ta… mintkie sie takie zrobiło. I robiło sie to takie włókno. I późnij to był z tego lyn, co sie cesało, takie szczotki były z kolcami. Ji jak te ko… to sie cesało. Jak sie umłóciło już, i te włókno to stare było, z paździórami, to takie szczotki były i tak sie cesało o, po tych szczotkach, to te
 
 
paździóra jesce do lepij… doleciały, obleciały… To sie nazywały te, co pominte, co po takie… to pakuły sie nazywały. A tyn, co sie tak wycesało, to sie szyło koszule lniane. Chłopy miały wszystko lniane koszule. I takie tu szyły wykłady z kartanu, o, a tu był…
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS