Mapa serwisu | Tekst 1 (Świdry, Mazury)

Świdry - tekst 1

Nagranie: Anna Godziuk, Julia Magdalena Pikacz
Przepisanie: Justyna Garczyńska
Opracowanie: Justyna Garczyńska


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

Informator: Piotr Trojanowski zamieszkały w Świdrach, ur. 1959 r. w Szczuczynie; wykształcenie zawodowe. Od urodzenia zamieszkały w Świdrach; obecnie prowadzi gospodarstwo przejęte po rodzicach.
 
Uprząż
Przykładowo czym jeźdz… niegdyś jeżdżono ni. Wóz, konie. Ja za swoich
 
 
 
czasóf j . Jak to
 
 
 
sie  mówi, nie kolejniakami,
 
 
 
żelaźniakamyi i tylkoj wóz
 
 
 
konnyi  na gumowym. Uprząż półszorki, półszory przewaźnie, nie jedynie tam
 
 
 
chou mąta czy jak, jakieś te tyko półszory. Chomąt sie różnił tym, że
 
 
 
mj ał, jak to oglądaliście w telewizji czy gdzieś na wystawach, to jest inna uprząż, takie
 
 
 
konioju  sie zakłada przez głowe na przód, a półszor to jest z
 
 
 
pasow  sie składa. Jest pas
 
 
 
pirśnyi, pociągowy ji późnij plecnik, karcznik sie
 
 
 
nazyi wa tak.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS