Mapa serwisu | Tekst 3 (Świdry, Mazury)

Tekst 3

Nagranie: Anna Godziuk, Julia Magdalena Pikacz
Przepisanie: Justyna Garczyńska
Opracowanie: Justyna Garczyńska
 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 
Informator: Piotr Trojanowski zamieszkały w Świdrach, ur. 1959 r. w Szczuczynie; wykształcenie zawodowe. Od urodzenia zamieszkały w Świdrach; obecnie prowadzi gospodarstwo przejęte po rodzicach.
Narzędzia rolnicze
Niegdyś
 
 
sie  używało pługa, radło,
 
 
brou na. Budowa tych, tego była radła no, rama była, do do tego, skrzydełka się nazywali jak to,
 
 
lemj esz, sie zakładało konia i orało się. Radło, to do pługa nie, a radło to przeważnie służyło do oborywania
 
 
ziemjaka , buraka. Brona, brona jak to brona, prosta
 
 
budowo ,
 
 
zębyi , ji sztabyi
 
 
ji koniec. Teraz sie kosi kombajnem,
 
 
przewaz nie, a siano się zbieyra bylarka i sianokiszonka sie robji.
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS