Mapa serwisu | Boczki

Wieś Boczki dziś

Piotr Wysocki   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Boczki, gwar. Bocki, Bock, w Bockach.

Przymiotnik od nazwy wsi: gwar. bockoski.

Nazwa mieszkańców: gwar. bockowiok, bockowionka.

Gmina: Kocierzew Południowy.

Powiat: łowicki.

Województwo: łódzkie.

Położenie: Boczki leżą między Łowiczem a Sochaczewem (na drodze z Łowicza do Kocierzewa) 8 km od Łowicza na północny wschód i 16 km od Sochaczewa na południowy zachód, 60 km od Łodzi, 67 km od Warszawy. Boczki są miejscowością o największym udziale lasów w strukturze użytków w gminie. Obecnie na terenie sołectwa z 926 ha 30,5 stanowią lasy (sosnowe z domieszką dębów i brzóz oraz dębowe z domieszką brzóz i jesionów).

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa skierniewickiego .

Parafia: Boczki (rzymskokatolicka) pod wezwaniem św. Rocha.

Ludność: 401 (2008 r.).

Liczba domów: 121.

Powierzchnia wsi: 926 ha.

Wieś Boczki jest miejscem urodzenia Józefa Chełmońskiego, słynnego malarza. Upamiętnia to pomnik stojący przy kościele parafialnym w Boczkach. Napis na nim głosi: „Józefowi Chełmońskiemu ur. 7 XI 1849 w Boczkach – Księżacy”.

Układ domów we wsi Boczki, tak jak w większość wsi w gminie Kocierzew Południowy, ma charakter przyulicznych rzędówek. Zabudowa skondensowana jest w ciągach przyulicznych przeważnie jednostronnych. Część wsi położona jest ok. 1 km od głównej linii zabudowy. Jest to administracyjna część miejscowości, ale ponieważ przez lata nazywano ją Delcinem, pod taką nazwą funkcjonuje obecnie.

Boczki słyną także z prezentowania folkloru łowickiego. Są one miejscem spotkań i ćwiczeń gminnych zespołów folklorystycznych. Działający od 1974 roku Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” spotyka się raz w tygodniu w budynku dawnego GOK w Boczkach.

Wsie sąsiadujące: Łaguszew, Płaskocin, Błędów, Wicie, Gągolin Zach.

 

 

Dane statystyczne za: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy, Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym.

Historia regionalnego zespołu pieśni i tańca „Boczki Chełmińskie”.

Materiały Urzędu Gminy Kocierzew Południowy.

 

Fot. Piotr Wysocki.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS