Mapa serwisu | Bogdańczew

Wieś Bogdańczew dziś

Alina Kępińska   

Nazwa wsi oraz jej postać dopełniacza i miejscownika:

Bogdańczew (gw. Bogdancew // Bogdańcew), Bogdańczewa (gw. Bogdancewa // Bogdańcewa), (w) Bogdańczewie (gw. Bogdancewie // Bogdańcewie).

Przymiotnik od nazwy wsi: bogdańczewski (gw. bogdańcewski).

Nazwa mieszkańców: bogdańcewiak, bogdańcewianka.

Gmina: Góra Świętej Małgorzaty (gw. Góra).

Powiat: łęczycki.

Położenie: Wieś Bogdańczew jest wsią sołecką, położoną w odległości ok. 10 km na południowy wschód od Łęczycy, a ok. 3 km na południowy zachód od Góry Świętej Małgorzaty, wsi gminnej i parafialnej.

Województwo: łódzkie

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa płockiego.

Parafia (rzymskokatolicka): Góra świętej Małgorzaty.

Ludność: 220 mieszkańców.

Bogdańczew jest niedużą wsią o rozproszonej zabudowie wzdłuż kilku lokalnych dróg, leżącą w pobliżu Góry Świętej Małgorzaty, wsi gminnej i parafialnej. To sąsiedztwo powoduje, że w Bogdańczewie nie ma żadnej instytucji życia społecznego. To w centrum Góry Świętej Małgorzaty są: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Pocztowy i Telekomunikacyjny, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Gminny Ośrodek Zdrowia, apteka i bank.

Gmina Góra Świętej Małgorzaty jest typowo rolnicza; użytki zielone stanowią 8.268 ha, tj. 91,4% całej powierzchni gminy. Aż 88,3% gruntów ornych stanowią znakomite gleby klas I-IV, wykorzystywane m.in. do uprawy warzyw.

Nad całą okolicą góruje wybudowany w XIII w., wielokrotnie odnawiany i przebudowywany, zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty, usytuowany na szczycie najwyższego w Łęczyckiem wzgórza, o wysokości względnej 25 metrów (136 m n.p.m). Jest wiele legend i opowiastek o powstaniu tego wzniesienia oraz nazwy Góra Św. Małgorzaty; niektóre z nich są przytoczone w opisie kultury ludowej.

 

Dane statystyczne za:

http://www.goraswmalgorzaty.pl (tu też ładna mapa gminy Góra Świętej Małgorzaty),

http://www.leczyca.pl

http://powiatleczycki.republika.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS