Mapa serwisu | Wieś dziś (Choszczewo)

Choszczewo dziś

Alina Kępińska
 
Nazwa wsi oraz jej postać:
·        M. Choszczewo,
·        D. Choszczewa,
·        Msc. (w) Choszczewie
Przymiotnik od nazwy wsi: choszczewski
Nazwa mieszkańców: choszczewianka, choszczewianin i choszczewiak
Gmina: Szadek (gmina miejsko-wiejska)
Powiat: zduńskowolski
Położenie: Choszczewo leży w odległości ok. 5 km na północny wschód od Szadku; warto zauważyć, że mieszkańcy miasteczka i okolicy używają nazwy miasta w D. z końcówką –u, choć dawniej rzeczownik miał końcówkę –a, co potwierdzają analityczne nazwiska wybitnych szadkowian z XV i XVI wieku: Mikołaj Bruchrink z Szadka, aż trzech Janów z Szadka, Marcin z Szadka, Jakób z Szadka, Stanisław z Szadka, Mikołaj Prokopowicz z Szadka, Gabriel z Szadka i Tomasz z Szadka (nazwiska wybitnych szadkowian za: Marszał, 1995: 113-116).  Wieś jest położona na Wysoczyźnie Łaskiej, przy ruchliwej krajowej drodze nr 473 z Piotrkowa Trybunalskiego (przez Łask i Szadek) do Uniejowa (i dalej Koła). Zabudowania są zarówno przy drodze głównej, jak i kilku drogach od niej odchodzących. Wieś ma dogodne połączenie autobusowe z Szadkiem i Zduńską Wolą. W niedalekiej odległości od wsi przebiega też linia kolejowa, a mieszkańcy dawniej często z niej korzystali, dojeżdżając do pracy w Łodzi, odległej o ok. 40 km. W bezpośrednim sąsiedztwie wsi są lasy.
Województwo: łódzkie
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.
Parafia (rzymskokatolicka): Szadek
Liczba mieszkańców wsi: według informatorów we wsi jest około 50 gospodarstw i 200 mieszkańców
We wsi Choszczewo jest sołectwo, działa Ochotnicza Straż Pożarna, a w budynku dawnej szkoły podstawowej mieści się Koło Gospodyń Wiejskich. We wsi – podobnie jak w Szadku – jest kilka małych elektrowni wiatrowych.
 
 
 
Wieś Choszczewo jest związana z Szadkiem. To w tym miasteczku jest siedziba gminy i kościół parafialny. Powierzchnia gminy Szadek „wynosi 152 km2, liczba mieszkańców ok. 7,7 tys. (w tym ok. 2,4 mieszczan)” (dane za prospektem „Powiat zduńskowolski”, s. 7). Szadek – malowniczo położony nad Pichną, dopływem Warty – jest ośrodkiem administracyjnym i usługowym dla ludności miasteczka i okolicznych wsi. Znajdują się tu: młyny, zakłady przetwórstwa chemicznego i spożywczego, małe przedsiębiorstwa dziewiarsko-konfekcyjne.
 
 
 
Cytowana literatura:
Marszał Tadeusz, Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
„Powiat zduńskowolski”, prospekt wydany przez Wydawnictwo Becker przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli.
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS