Mapa serwisu | Wieś dziś (Cięck)
 
Wanda Decyk-Zięba

Cięćk

Wieś dziś
 
Wieś sołecka nad Szkwą. Znajduje się w niej szkoła podstawowa. Spichlerz z końca XIX wieku przeniesiony został do Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie im. Adama Chętnika
 
Gmina: Myszyniec.
 
Powiat: ostrołęcki.
 
Województwo: mazowieckie.
 
Położenie: Leży na Równinie Kurpiowskiej, na trasie rowerowej przez gminę Myszyniec. www.myszyniec.pl/trasarowerowa/
 
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ostrołęckiego.
 
Ludność: 255 osób (na dzień 30.07.2010) (za: www.myszyniec.pl)
 
Wsie sąsiadujące: Niedźwiedź, Dęby, Tyczek, Wykrot.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS