Mapa serwisu | Wieś dziś (Dobrów)
 

Dobrów - wieś dziś

 Aleksy Beśka
 
   
 
Dobrów to wieś położona w powiecie gostynińskim w gminie Szczawin Kościelny, która sąsiaduje z następującymi gminami: od północy z gminą Łąck, od wschodu z gminami Gąbin i Pacyna, od południa z gminą Oporów, a od zachodu z gminą Gostynin. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa płockiego. Większe miejscowości w pobliżu to: Kutno, Gąbin, Gostynin, Żychlin i Łąck. Dobrów od Łowicza dzieli 40 km.
Jest to wieś rozproszona, o nieregularnej zabudowie. Wszystkie zabudowania, zarówno mieszkalne, jak i gospodarcze znajdują się blisko głównej, asfaltowej drogi przebiegającej przez całą wieś, a odległości między poszczególnymi grupami budynków są duże. E. Skłucka[1] wskazuje dwie przyczyny takiego typu osadnictwa wiejskiego, a mianowicie rozproszenie spowodowane warunkami naturalnymi lub parcelacją gruntów. W wypadku badanej wsi jest to parcelacja gruntów folwarcznych otrzymanych w drodze podziału.
Wieś składa się z 15 gospodarstw rolnych, które zamieszkuje 40 osób. Mieszkańcy przeważnie trudnią się rolnictwem, szczególnie popularna jest uprawa kukurydzy i buraków cukrowych jako najbardziej opłacalnych. Młodsi mieszkańcy pracują fizycznie w sąsiednich większych miejscowościach, np. w Kutnie. Kontakty mieszkańców z miastem są ograniczone do spotkań niedzielnych z rodziną zamieszkującą aglomerację miejską. W Dobrowie nie ma instytucji życia społecznego, najbliższy kościół i szkoła znajdują się w Suserzu (ok. 4 km od wsi).
 


[1]    E. Skłucka, Geografia społeczno-ekonomiczna, Warszawa 2000, s.54
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS