Mapa serwisu | Wieś dziś (Felicjanów)

Felicjanów – wieś dziś

Marta Białek

 
Felicjanów to niewielka wieś w województwie łódzkim, powiecie poddębickim, gminie Uniejów, która sąsiaduje z następującymi wsiami: Biernacice, Hipolitów, Wielenin, Brzeziny i Czekaj. W latach 1975-1998 należała do województwa konińskiego.
Typ zabudowy Felicjanowa można określić mianem ulicówki (luźna zabudowa ciągnąca się po obu stronach drogi z oddzielającymi gospodarstwa polami). Jest to mała wieś, drobne gospodarstwa ciągną się wzdłuż drogi na długości ok. 3 km.
Felicjanów od 1934 r. należy do rzymsko-katolickiej parafii p.w. św. Floriana i Wniebowzięcia NMP w Uniejowie. Współcześnie Felicjanów boryka się z trudnościami typowymi dla polskiej wsi. Według danych z opracowania Uniejowskie strony[1] obecnie Felicjanów ma 175 mieszkańców. Jednakże z każdym rokiem liczba ta maleje. Nasila się proces migracji młodych ludzi do dużych aglomeracji miejskich i tym samym gospodarstwa są zamieszkane tylko przez starsze pokolenie rolników, co w konsekwencji prowadzi do drastycznego kurczenia się wsi.
Warto wspomnieć o aktualnej sytuacji sąsiednich wsi oraz Uniejowa. Najbardziej znaną wsią w okolicy jest Spycimierz. Może ona poszczycić się przeszło dwuwiekową tradycją układania dywanów kwietnych na Boże Ciało. Posiada także najstarszy zegar słoneczny w Polsce, wspomniany już przez Jana Długosza w Kronikach. Pozostałe miejscowości, pochodzące jeszcze z czasów średniowiecznych, takie jak Wielenin czy Pęgów, lata świetności mają dawno za sobą. Rozdrobnione gospodarstwa coraz częściej są opuszczane przez właścicieli, którzy migrują do dużych miast w nadziei na lepsze życie. Natomiast oddalony o ok. 4 km od Felicjanowa Uniejów (miasteczko to należy do największych w okolicy) przez ostatnie dwadzieścia lat bardzo się rozwinął. Prężnie działający samorząd efektywnie korzysta z funduszy europejskich i promuje miasto. Ma wiele atrakcji turystycznych i zabytków, takich jak:
XIV- wieczny zamek wzniesiony przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego,
XIV- wieczna kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, także wzniesiona przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego,
baseny termalne – w Uniejowie znajdują się gorące źródła leczniczych wód geotermalnych,
Kasztel Rycerski „Na Gorących Źródłach”.
 
Zdjęcia:
     
Źródła:
Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Szymczak J., Uniejowskie strony: karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej Gminy Uniejów, pod red. J. Szymczaka, Łódź-Uniejów 2008.
Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej: http://www.uniejow.pl
 


[1] Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Szymczak J., Uniejowskie strony: karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej Gminy Uniejów, pod red. J. Szymczaka, Łódź-Uniejów 2008.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS