Mapa serwisu | Gobiaty

Wieś dziś Gobiaty

Monika Kresa

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Gobiaty, D. Gobiat/Gobiatów, Msc. Gobiatach.
Przymiotnik od nazwy wsi: gobiacki.
Nazwa mieszkańców: mieszkaniec Gobiat.
Gmina: Gródek.
Powiat: Białystok.
Województwo: podlaskie.
Położenie: wieś Gobiaty położona jest tuż przy granicy polsko-białoruskiej.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa: podlaskiego.
Parafia: Bobrowniki (prawosławna).
Ludność:
Liczba domów: 13.

Powierzchnia wsi: 7,5 km2

Wsie sąsiadujące: Bobrowniki, Narejki, Jaryłówka, Kruszyniany, Mostowlany.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS