Mapa serwisu | Klonowo

Wieś Klonowo dziś

Halina Karaś   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Klonowo, Klonowa, w Klonowie.

Przymiotnik od nazwy wsi: klonowski.

Nazwa mieszkańców: klonowiak, lmn. klonowiaki.

Gmina: Lubiewo.

Powiat: tucholski.

Województwo: kujawsko-pomorskie.

Położenie: nad Zalewem Koronowskim na wschodnim brzegu Brdy na południu Borów Tucholskich przy drodze powiatowej Szumiąca – Stążki. Najbliżej położonym miastem jest Tuchola, oddalona od Klonowa o 25 km.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego.

Parafia: Lubiewo.

Ludność: 639 (2008 r.).

Powierzchnia wsi: 1017,39 ha.

Klonowo to wieś o charakterze turystyczno-rolniczym. Poza leśnictwem, łowiectwem i rolnictwem dominują: działalność handlowa, usługi, budownictwo, transport. W 2000 roku powstało Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo – organ prowadzący od tego czasu we wsi szkołę podstawową, którą władze gminne zamierzały zlikwidować. We wsi są trzy sklepy spożywcze, restauracja, siedziba Gminnej Spółdzielni, ajencja pocztowa, Ochotnicza Straż Pożarna, kilka gospodarstw agroturystycznych, a w pobliżu wsi są dwa ośrodki wypoczynkowe. W Klonowie działa od 1998 r. zespół folklorystyczny „Klonowiaki”, który na licznych pokazach i przeglądach ukazuje, jak kiedyś żyli mieszkańcy tej części Borów Tucholskich. We wsi odbywają się różne imprezy, z których najważniejsze to „Borowe święto”, włączone do dorocznych obchodów Dni Borów Tucholskich promujących region, na którym występują borowiackie grupy lokalne, odbywa się pokaz potraw regionalnych i metod pracy rękodzielników.

Wsie sąsiadujące: Lubiewo, Sucha, Szyszkówka, Minikowo (zob. Mapa gminy Lubiewo).

Dane statystyczne i dotyczące współczesnej sytuacji wsi (z dnia 13.09.2008) za: Lucyna Koniarska, Sołectwo Klonowo (artykuł z 6.09.2006 r.) na stronie internetowej: http://www.lubiewo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=197;
http://www.bip.lubiewo.las.pl/?cid=327;
http://www.region.tuchola.pl/lubiewo/index.htm.

 

Fotografie: Maciej Łabudzki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS