Mapa serwisu | Wieś dziś (Lusówko)
Błażej Osowski
 
 
Wielkopolska środkowa
 
Lusówko
Wieś dziś
 
 
Lusówko jest wsią położoną w centralnej części województwa wielkopolskiego, w zachodniej części powiatu poznańskiego, w gminie Tarnowo Podgórne. W latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do województwa poznańskiego.
Wieś leży nad Jeziorem Lusowkim, które wraz z rynna Sarny zostało wpisane w obszar chronionego krajobrazu. Walory turystyczne podkreśla także znajdujące się nieopodal Jezioro Kierskie. 
Lusówko należy do parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Apostoła w Lusowie. 
W r. 2006 Lusówko zamieszkiwało 900 osób.
Bliskość Poznania silnie oddziałuje na życie mieszkańców tak, iż gmina ta przynależy już do aglomeracji poznańskiej. Ożywione kontakty ze stolicą województwa (praca, szkoły, urzędy, rozrywka) przejawiają się m.in. poprzez napływ słownictwa ogólnopolskiego.
Wsie sąsiadujące to: Jankowice, Kalwy, Lusowo, Otowo, Sierosław, Tarnowo Podgórne i Więckowice.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS