Mapa serwisu | Lututów

Lututów dziś

Alina Kępińska

 

 Nazwa wsi oraz jej postać:

·         M. Lututów,
·         D. Lututowa,
·         Msc. (w) Lututowie
Przymiotnik od nazwy wsi: lututowski
Nazwa mieszkańców: lututowianka, lututowianin i lututowiak
Gmina: Lututów
Powiat: wieruszowski
 

Położenie: Lututów jest stolicą gminy leżącej w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Sama miejscowość jest położona przy drodze krajowej nr 14, łączącej Łódź z Wrocławiem. Jest to duża stara wieś, która w przeszłości była miastem. „Wieś zachowała typowo miejski układ przestrzenny ze zwartą zabudową wokół prostokątnego rynku” (Ruszkowski 2000: 157). Od centralnie położonego rynku odchodzi kilka ulic, a przy jednej z nich w pobliżu rynku jest kościół, przy innej – Urząd Gminy, zaś przy kolejnej – Gminny Ośrodek Kultury i budynek OSP. Miejscowość jest rozległa, a gospodarstwa leżące dalej od rynku również są rozlokowane wzdłuż ulic. Lututów leży na równinach Wysoczyzny Złoczewskiej w międzyrzeczu górnego biegu Warty i Prosny. Z gminą Lututów sąsiadują gminy: od północy – Klonowa i Złoczew, od wschodu – Ostrówek, od południa – Czarnożyły i Biała, od zachodu – Galewice i Sokolniki. Najbliższym miastem jest Wieluń, odległy ok. 25 km.
Województwo: łódzkie
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.
Parafia rzymskokatolicka: Lututów
Liczba mieszkańców wsi: ok. 1430
  
 
Lututów jest wsią gminną i parafialną. Jest tu kościół, bank, liczne sklepy. Działa Gminny Ośrodek Kultury, wybudowany w roku 1978. W jego budynku mieści się również sala widowiskowa i Dom Strażaka. Ochotnicza Straż Pożarna w Lututowie powstała jako jedna z pierwszych na tym terenie. Zgodę na utworzenie Lututowskiej Ochotniczej Straży Ogniowej Lututów otrzymał bowiem w 1902 roku, a za rok jej utworzenia przyjmuje się 1903. Bardzo szybko po utworzeniu OSP powstała Orkiestra Strażacka, działająca do dziś.  Jest tu przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, a także Zespół Szkół Rolniczych. Idea zorganizowania szkoły średniej powstała już w 1945 r. Na jej siedzibę wybrano niewykończony pałac byłych dziedziców Marii i Wojciecha Kurnatowskich, który ukończono częściowo w czynie społecznym, a w którym szkoła mieści się do dziś.  W Lututowie i okolicy działa kilka małych przedsiębiorstw z branży rolniczej i spożywczej, jak zakłady przetwórstwa mięsnego, a gorzelnia w Lututowie jest ważnym zakładem produkcyjnym w powiecie wieruszowskim (sam Wieruszów to miasto małe, liczące ok. 8,6 tys. mieszkańców).
 
W roku 2006 Lututów uroczyście świętował 600-lecie nadania przez króla Władysława Jagiełłę praw miejskich, co uczczono odsłonięciem obelisku i tablicy pamiątkowej. Z tej okazji zorganizowano też sesję naukową, a sprawozdanie z niej zamieszczono w 53 tomie „Rocznika Łódzkiego” Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Łodzi, zaś Urząd Gminy Lututów i Wieluńskie Towarzystwo Naukowe wydały tom będący pokłosiem tej sesji. Książka Sześć wieków Lututowa omawia historię miejscowości i jej wielokulturowy w przeszłości charakter.
 
Opracowano na podstawie:
Tadeusz Olejnik (red.). 2007, Sześć wieków Lututowa. Studia i materiały, Wieluń.
Andrzej Ruszkowski, 2000, Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Sieradz.
oraz materiały uzyskane w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie
 
Fotografie: Alina Kępińska

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS