Mapa serwisu | Miasto dziś (Rabka)

Agata Liberek

 
Miasto dziś           
Rabka-Zdrój
 
Nazwa miasta oraz jej postać dopełniacza i miejscownika: Rabka-Zdrój, Rabki-Zdroju, (w) Rabce-Zdroju.
Przymiotnik od nazwy miasta: rabczański .
Nazwa mieszkańców: oficjalne: rabczanin, rabczanka.
Gmina: Rabka-Zdrój.
Powiat: nowotarski.
Województwo: małopolskie.
Najbliższe miejscowości: Chabówka (3 km), Ponice (4,2 km), Rokiciny Podhalańskie (5 km), Rdzawka (6,7 km), Raba Niżna (7,2 km), Raba Wyżna (7,5 km), Wysoka (7,6 km), Sieniawa (8,2 km),  Jordanów (9,9 km), Bukowina-Osiedle (12,2 km), Nowy Targ (15,9 km), Chraca (17,6 km), Czarny Dunajec (20,2 km).
Parafia (rzymskokatolicka): Rabka-Zdrój.
Ludność: 13 245 mieszkańców (dane z 2007 r.).
Powierzchnia miasta: 37 km² (powierzchnia gminy: 69 km²).
Rabka-Zdrój położona jest u styku Gorców, Beskidu Wyspowego i Pasma Podhalańskiego, na wysokości 500-560 m n.p.m. Przez miasto przebiega linia kolejowa nr 104 (Chabówka – Nowy Sącz) łącząca Zakopane z Krakowem i Tarnowem. W mieście znajduje się przystanek kolejowy Rabka Zdrój i nieczynna stacja Rabka Zaryte.
Rabka-Zdrój jest jednym z najbardziej znanych polskich uzdrowisk przeznaczonym dla osób z chorobami układu oddechowego (głównie dzieci). Uzdrowisko dysponuje 9 ujęciami wód głębinowych (solanki z grupy jodkowo-chlorkowo-sodowo-bromkowych), zakładem przyrodoleczniczym, czterema sanatoriami i czterema szpitalami uzdrowiskowymi (trzy przeznaczone dla dzieci), sanatorium dziecięcym oraz oddziałem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Programem rewitalizacji na lata 2007-2013 objęty został park zdrojowy, będący uzupełnieniem kompleksu wraz z tężniami solankowymi uruchomionymi w 2009 roku.
Rabka oferuje bogatą ofertę atrakcji turystycznych. Miasto znajduje się na trasie szlaków pieszych i rowerowych na szczyty Gorców, Beskidu Wyspowego i Pasma Babiogórskiego. Tu także przebiega Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego. W Rabce jest Stacja Centralna Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w której mieści się pierwsze w Polsce Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego. Mieści się tu siedziba muzeum Gorczańskiego Jana Fudali z kolekcją cennych eksponatów kultury zagórzańskiej i wołoskiej oraz Muzeum im. Władysława Orkana, organizator „Święta Kultury Góralskiej” i „Święta Kultury Orkanowskiej”.
Wśród zabytków wymienić można m.in.:
– drewniany kościół z drugiej połowy XVI wieku (obecnie siedziba Muzeum im. Władysława Orkana),
– kapliczkę św. Floriana z XIX w.,
– kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny z początku XX w.,
– pozostałości zespołu dworskiego z XVIII w.,
– cmentarz żydowski.
Również dzieci odkryją w Rabce wiele ciekawych miejsc, wśród nich park rozrywki „Rabkoland”, na terenie którego mieści się Muzeum Polskich Rekordów i Osobliwości, oraz Teatr Lalek „Rabcio”. Dużym zainteresowaniem cieszy się także pomnik Świętego Mikołaja stojący przed zabytkowym budynkiem czynnej stacji kolejowej.
Za wieloletnią działalność na rzecz dzieci i polepszenia stanu ich zdrowia miasto zostało w 1999 roku wyróżnione tytułem „Miasta Dzieci Świata” na wniosek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i trzykrotnie gościło na swoim terenie Światowe Zloty Kawalerów Orderu Uśmiechu.
 
 
źródła:
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS