Mapa serwisu | Region dziś

Region dziś

Halina Karaś   

Administracyjnie obszar Borów Tucholskich wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego, obejmując w całości powiat tucholski i część powiatów przyległych (Bydgoszcz, Chojnice, Świecie).

Bory Tucholskie zajmują 2,5 tys. km2. Mieszkają tu Borowiacy, Kociewiacy i Zaboracy.

Największym miastem Borów Tucholskich jest Tuchola – miasto powiatowe, które stało się podstawą zarówno nazwy regionu, jak i jednej z nazw gwary ("gwara tucholska" obok "gwara borowiacka").

W Tucholi można zwiedzić Muzeum Borów Tucholskich, a w pobliskich Chojnicach Muzeum Historyczno-Etnograficzne. W Świeciu znajdują się ruiny zamku krzyżackiego, gotycki kościół farny i XVIII-w. zespół poklasztorny. Jednym z nielicznych zabytków architektury w Borach Tucholskich jest XIV-wieczny kościół pocysterski w Koronowie.

Prężnie działają w Borach Tucholskich liczne organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi urządza wiele imprez i widowisk plenerowych oraz propaguje twórczość folklorystyczną. Organizuje m.in. konkursy literackie i publikuje ich wyniki (por. np. Bory słowem malowane. Pokłosie V Konkursu Literackiego Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi, Tuchola 2007).

Liczne imprezy cykliczne w powiecie tucholskim przyciągają wiele osób także spoza regionu, np. Dni Borów Tucholskich, Przegląd Teatrów i Obrzędu Ludowego w Lubiewie, Dni Gminy Cekcyn, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej.

Rozwija się tu prężnie turystyka (liczne gospodarstwa agroturystyczne). W reklamach zachęca się turystów do odpoczynku w Borach Tucholskich, podkreślając, że Bory to wielki rezerwat przyrody, „ziemia leśnej ciszy” (zob. http://www.borytucholskie.pl).

 

      Źródła:

Adam Dylewski, Bory Tucholskie, [w:] tegoż, Pomorze, Warszawa 2007, s. 50-51.

Maria Ollick, Maltych i grapa.Tradycja, specjały kuchni i inne ciekawostki z Borów Tucholskich, Tuchola 2007.

http://www.borytucholskie.pl

http://www.tuchola.pl

 

Fotografie: Maciej Łabudzki

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS