Mapa serwisu | Kultura ludowa (wersja podstawowa)

Kultura ludowa Krajny - wstęp

Ewa Rodek

 

Kultura ludowa Krajny

Spis treści
Wstęp
Kultura materialna
Obrzędowość rodzinna
Obrzędowość doroczna


   następna »»


 


 
Zdjęcia: Grzegorz Rodek (ME w Toruniu), Maciej Łabudzki (Muzeum Ziemi Złotowskiej) 
 
Krajna jest regionem historycznym, który obejmuje ziemie złotowską, nakielską, wyrzyską oraz częściowo ziemię sępoleńską. Kultura tego regionu przez wieki ulegała wpływom niemieckim, ponieważ niemieccy osadnicy przybywali na te ziemie falami już od XIII w. Kolonizacja zintensyfikowała się po 1772 roku, ponieważ wtedy Krajna znalazła się pod zaborem pruskim. Jedynie w miejscowościach ze wschodnich powiatów tego regionu większość ludności pozostała rdzennie polska. Na region ten oddziaływała także kultura sąsiednich regionów historyczno-etnograficznych, a szczególnie Kaszub (m.in. niektóre obrzędy i zwyczaje doroczne, motywy haftów itd.). Obce wpływy zahamowały rozwój kultury ludowej Krajny. Pod wpływem niemieckim strój ludowy Krajniaków nabrał ciemnych barw i upodobnił się do stroju miejskiego (Niedźwiecki 1980: 5, Pawlak 1959: 17).

 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS