Mapa serwisu | Region dziś

Region dziś

Monika Kresa   

Administracyjnie Kurpiowszczyzna należy dzisiaj w większości do województwa mazowieckiego, jej południowo-wschodni kraniec znajduje się w granicach województwa podlaskiego. Największe miejscowości Kurpiowszczyzny to: Ostrołęka (53 605 mieszkańców), Kadzidło (4032) Myszyniec (3032 mieszkańców).

Kurpiowszczyznę charakteryzuje niewielki stopień uprzemysłowienia, wyjątkiem jest tutaj Ostrołęka, której prężny rozwój nastąpił w XX wieku, w mieście znajduje się 5100 przedsiębiorstw, wśród których dominują niewielkie zakłady, małe i średnie firmy prywatne. Ze względu na geograficzne położenie miasta jego struktura gospodarcza zdominowana jest przez przemysł drzewno-papierniczy, znajdują się tutaj słynne zakłady celulozowe, ważną gałęzią produkcji jest również przetwórstwo rolno-spożywcze.

Przeważająca część ludności kurpiowskiej mieszka jednak nie w uprzemysłowionym mieście, lecz na wsiach. Ich mieszkańcy tradycyjnie zajmują się rolnictwem i leśnictwem. Mniejsze znaczenie niż w czasach historycznych ma dla Kurpiowszczyzny rękodzielnictwo bursztynowe. Bursztyn pozostał nadal wizytówką tego regionu, nie stanowi już jednak jak dawniej ważnej podstawy jego gospodarki.

Mimo iż warunki ekonomiczne i gospodarcze zmuszają wielu do emigracji, wieś kurpiowska do dziś kultywuje swój tradycyjny, odróżniający ją od innych wsi mazowieckich charakter. Odrębność Kurpiów widoczna jest w ich języku, ludowych strojach, obrzędach, które stanowią ważny element sakralnej sfery ich życia. Bogactwem Kurpiów są lasy i kultura i oba te bogactwa mieszkańcy kurpiowskiej wsi starają się podkreślać i wykorzystywać. Działa tu prężnie Związek Kurpiów, który wydaje dwumiesięcznik regionalny „Kurpie”. Bardzo bogato prezentuje się na przykład propozycja kurpiowskich imprez, które swoim kolorytem i bogactwem zdołały zasłynąć nie tylko w Polsce, lecz także za granicą: Miodobranie Kurpiowskie – Zawodzie koło Myszyńca (ostatnia niedziela sierpnia); Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej – Nowogród (czerwiec); Na łowy, Szopka kurpiowska, Chodzenie z gwiazdą - gmina Czarnia, widowiska wystawiane przez Zespół Folklorystyczny „Czarniacy”; Niedziela Palmowa - gmina Łyse; Kartoflisko – gmina Turośl (druga niedziela września); Zorenczynowka – gmina Zbójna; Kurpiowskie granie – gmina Lelis (październik); Wesele Kurpiowskie - gmina Kadzidło (czerwiec); Niedziela Kadzidlańska - gmina Kadzidło (sierpień); Śladami Kurpiów – gmina Kadzidło; Ginące Zawody - gmina Kadzidło (czerwiec); Święto kukurydzy – Dylewo, gmina Kadzidło (wrzesień). Ważnym ośrodkiem kultury kurpiowskiej jest skansen w Nowogrodzie, prezentujący bogactwo architektury tego terenu, która w czasach dawniejszych znacznie różniła się od architektury wsi mazowieckiej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS