Mapa serwisu | Tekst gwarowy 4 (Łągiewniki Śląskie)


Nagranie: Michal Czarnow, Szymon Majcherowicz
Zapis i opracowanie: Monika Kresa
Informator: Antoni Respondek – urodził się w 1948 roku w Łagiewnikach. Po studiach na politechnice powrócił do rodzinnej miejscowości i pracował w hucie. Ma wykształcenie wyższe techniczne.

 

O pracy w hucie


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

 

Jo , jo
 
 
łod
 
 
pokolyniów mom w tradycji hutnictwo, moj
 
 
ołpa,
 
 
kerego
 
 
zeh nie poznoł, bo już był nieboszczyk, zanim jo sie urodził, robił na Hubertusie, to w
 
 
tyn czos była huta, kerej właścicielem był Tile Winkler i na cześć swojego synka,
 
 
kery mu sie urodził, a doł mu
 
 
miano Hubert, swoja
 
 
huta,
 
 
kero w tyn czos
 
 
stawioł, w Łogiewnikach u nos, nazwoł Huta Hubertus. Ojciec już robił w Hucie Zygmunt, po wojnie
 
 
jom przemianowali – Winklery już były
 
 
nimodne, no to nazwali
 
 
jum Huta Zygmunt, jo tam zaczynoł
 
 
ty swoja
 
 
robota, bo tam wtedy był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urzondzyń Walcowniczych, w skrócie OBR przy Hucie Zygmunt, i tam jako młody
 
 
synek po Politechnice
 
 
Ślunskij
 
 
zech przyszedł do
 
 
swojij roboty, bo zech sie nie wyobrażoł, że
 
 
idzie robić
 
 
ka indzij niz swój własny ołpa, abo swój własny
 
 
sup>łojciec. Zresztom tam brad
 
 
mój robił, moja bratowo robiła,
 
 
moje ujki, przemysł wtedy buł i zakład pracy buł tym mjejscem,
 
 
kaj, keremu sie poświyncało aby jedna
 
 
czszecio swojego życio i
 
 
bydź może
 
 
bez toż
 
 
tyż na Śląusku sie lepij mieli niż
 
 
ka indzij. Bo tu każdy ni nie
 
 
ino robota był, ale i robota, i właściciel o tego,
 
 
kery w tyj robocie przebywoł, też o niego dboł, żeby po próżnicy nie
 
 
szoł do roboty, ino żeby przyniós jakiś porzundny
 
 
geltak.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS