Mapa serwisu | Region dziś

Region dziś

Monika Kresa   

Łowicz, będący siedzibą powiatu łowickiego, należy dzisiaj do województwa łódzkiego. W samym mieście mieszka 30 383 mieszkańców, we wsiach zgrupowanych wokół gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Nieborów, Zduny: 52 231. Jest to zatem obszar w większości wiejski, utrzymujący się z rolnictwa. Ponad 70% jego obszarów zajmują grunty orne, pastwiska i sady. Powiat łowicki to rejon o nasilonej specjalizacji rolniczej zwłaszcza w zakresie warzywnictwa, sadownictwa, hodowli żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej. W strukturze branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka, co czyni region liderem na rynku przetwórstwa owoców i warzyw oraz produkcji mleka.

W samym Łowiczu istnieją ośrodki przemysłu spożywczego, włókienniczego, metalowego, budowlanego i elektronicznego. Obszar historycznej ziemi łowickiej zamieszkuje dzisiaj ok. 90 tys. osób, ludność ta tradycyjnie zwana jest Księżakami (od nazwy Księstwa Łowickiego). Łowicka wieś do dzisiaj słynie z niezwykłego kolorytu lokalnego i folklorystycznego, strój łowicki jest jednym z najbardziej charakterystycznych strojów ludowych. Łowiczanie znają atuty swojego regionu i wykorzystują je również w celach turystycznych. W odległości 6 km na zachód od Łowicza znajduje się skansen w Maurzycach, mieszczący się na przestrzeni ok. 17 ha.

Dbałość o ludową kulturę znajduje również odzwierciedlenie w bogatym kalendarzu imprez regionalnych, do których zaliczyć można: liczne konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży, rajdy piesze i rowerowe, upamiętniające ważne wydarzenia z dziejów miasta i okolic, konkursy na kompozycje papierowe, wystawy rzeźb twórców ludowych, dożynki powiatowe itp. Prawdziwymi dziełami sztuki są wycinanki i hafty łowickie, również reprezentatywne dla regionu.

 

 

Fot. Piotr Wysocki


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS