Mapa serwisu | Region dziś

Region dziś

Monika Kresa   

Tereny Mazowsza bliższego znajdują się w granicach województwa mazowieckiego, są ze względu na obecność Warszawy i Płocka ziemiami o wiele bardziej zurbanizowanymi niż Mazowsze dalsze. Warszawa jako główny ośrodek przemysłowy Mazowsza stanowi bazę zarobkową nie tylko dla mieszkańców miasta, lecz także dla ludności mniej lub bardziej oddalonych wiosek i mniejszych miast. Zmienia się zatem sytuacja socjologiczna, a co za tym idzie sytuacja socjolingwistyczna Mazowsza.

Ludność wiejska nie jest już zamknięta w obrębie wsi, ale urozmaica swoje kontakty językowe i rozszerza je na kontakty z ludnością miejską. Szacunkowo w Warszawie mieszka ok. 500-700 ludności niezameldowanej, przyjezdnej, która przybywa tutaj w poszukiwaniu pracy bądź na studia.

Stolica liczy natomiast 1 704 717 mieszkańców zameldowanych, co sprawia, że jest największym i najliczniejszym miastem Polski. Warszawa jest również bardzo ważnym centrum edukacyjnym – przyciąga młodzież z całej Polski.

Samo Mazowsze natomiast nadal w dużym stopniu zachowało charakter rolniczy, charakterystyczny element krajobrazu stanowią pola uprawne. Są tu obszary, na których przeważają zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, w pobliżu zachodnich granic Warszawy rozwinęło się warzywnictwo. Okolice Góry Kalwarii to natomiast liczne sady owocowe. Ludność Mazowsza to bowiem w przeważającej większości ludność wiejska. Poza rolnictwem i leśnictwem zajmuje się ona coraz częściej również agroturystyką.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS