Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

Stanisław Bąk, Język polski na Śląsku. Terytorium Śląska i narzecza śląskiego, Annales Silesiae I, 1960, z. 3, s. 251-284.

Stanisław Bąk, Mowa polska na Śląsku, Wrocław 1974, s. 34.

Stanisław Bąk, Gwary ludowe na Dolnym Śląsku. Cz. I. Głosownia, Poznań 1956, s. 46.

Stanisław Bąk, Nowa mapa dialektów Śląska, „Slavia Occidentalis” XXX, 1973, s. 7-11.

Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów śląskich, „Slavia Occidentalis”, 28/29, 1971, s. 4-14.

Stanisław Bąk, Zróżnicowanie narzecza śląskiego (próba podziału i charakterystyki dialektów śląskich), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace i Materiały Etnograficzne XXIII, 1963, s. 401-523 (5 map).

Karol Dejna, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Atlas gwar polskich: t.3 – Śląsk, Warszawa

Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, 1967.

Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław 1955, s. 125.

Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Śląska, Kraków 1939.

Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność, red. Bogusław Wyderka, Opole 1997, s. 83-90.

Stanisław Rospond, Polszczyzna śląska, Wrocław –Warszawa – Kraków 1970, s. 60.

Stanisław Urbańczyk, Zapiski gwarowe z dwóch wsi Śląska Opolskiego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 243-253.

Bogusław Wyderka, O sytuacji językowej na Śląsku Opolskim, [w:] Śląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. Michał Lis, Opole 1994, s. 68-75.

Bogusław Wyderka, O współczesnej sytuacji na Śląsku Opolskim, [w:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie, red. Stanisław Gajda, Opole 1993, s. 55-63.

Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Wrocław 1988.

Alfred Zaręba, Śląsk w świetle geografii językowej, Wrocław 1974.

Alfred Zaręba, Śląskie teksty gwarowe, Kraków 1961.Literatura historyczna

Joachim Bahlcke (i inni), Śląsk i Ślązacy, tłum. M. Misiorny i Z. Rybicka, Warszawa 2001, s. 23.

Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2002.

Józef Kokot, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku, Opole 1973.

Jan Kopiec, Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991.

Zbigniew Makieła, Górny Śląsk, Warszawa 1999.

Jerzy Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998, s 38-39.


Literatura etnograficzna

A. Dygacz, Śląskie pieśni ludowe. Wybór źródeł i opracowanie, Katowice 1995.

J. Marcinkowska, K. Sobczyńska, Folklor Górnego Śląska, Warszawa 1973.

B. Bazielich, Strój ludowy na Śląsku, Chorzów, 2001.

J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole.

Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Katowice 1989.


 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS