Mapa serwisu | Literatura

 

Literatura

Justyna Kobus  

Literatura dotycząca regionu

 1. Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Zenona Sobierajskiego, Józefa Burszty, Wrocław– 1979–1991, t. VII–XI, pod red. Zenona Sobierajskiego, Wrocław–, Poznań 1972–2005.
 2. Basara Anna, Basara Jan, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków 1992.
 3. Bobrzyński Michał, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974.
 4. Callier Edmund, Kronika żałobna utraconej w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego ziemi polskiej. Powiat wągrowiecki, Poznań 1894.
 5. Garbacka Ludwika,  Powiat wągrowiecki w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945, Poznań 1965.
 6. Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska, pod red. Jerzego Topolskiego, Gniezno 1978.
 7. Gniezno, pod red. Jolanty Tubielewicz, Bydgoszcz 1994.
 8. Gumowski Marian, Herby miast polskich, Warszawa 1960.
 9. Kaczmarczyk Zdzisław, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945.
 10. Kolberg Oskar, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, s. XI. W. Ks. Poznańskie, cz. III., Kraków 1877.
 11. Kozierowski Stanisław, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań 1914.
 12. Księski Janusz, Pałuki, Gdynia 1966.
 13. Kurnatowska Zofia, Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych, nowe fakty, nowe interpretacje, Poznań 2001.
 14. Łęcki Włodzimierz, Gniezno i okolice: przewodnik, Warszawa 1991.
 15. Łęcki Włodzimierz, Województwo pilskie, Warszawa–Poznań 1988.
 16. Maluśkiewicz Piotr, Młodzikowski Stanisław, Gniezno i okolice, Poznań 1969.
 17. Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu, pod red. Feliksa Lenorta, Poznań 1982.
 18. Niemiecki obóz przesiedleńczy w Gnieźnie w latach 1939–1940, red. Zenon Cz. Wartel, Gniezno b.r.
 19. Od Tysiąclecia po Ustronie: działalność Kombinatu Budowlanego Poznań-Wschód – Budowa Gniezno w latach 1958-1993, pod red. Tomasza Tomkowiaka, Gniezno 2009.
 20. Paliński Piotr, Powiat wągrowiecki, Wągrowiec 1932.
 21. Patro Gustawa, Gmina Wągrowiec, Wągrowiec 2000.
 22. Patro Gustawa, Wągrowiec – zarys dziejów, Warszawa 1982.
 23. Rohatka Tomasz, Urząd Bezpieczeństwa w Gnieźnie w latach 1945–1956, Poznań 2010.
 24. Schulz Erazm, Szczepaniak Marek, Gnieźnianina żywot codzienny, Gniezno 2002.
 25. Semkowicz Władysław, Ród Pałuków, Kraków 1907.
 26. Skąd się Polska zaczęła… Od Kruszwicy do Poznania rzecz o Szlaku Piastowskim, pod red. Janiny Sikorskiej, Bydgoszcz 2006.
 27. Skrzypkowski Mirosław, Gniezno i okolice, Warszawa 2004.
 28. Sobierajski Zenon, Jak mówią Pałuczanie?, „Literatura Ludowa”, R. VIII (1964), nr 3,
  s. 13–16.
 29. Sobierajski Zenon, Teksty gwarowe z północnej Wielkopolski,Wrocław– 1990.
 30. Sobierajski Zenon, Teksty gwarowe ze wsi Żydówko–Łubowo koło Gniezna w Wielkopolsce środkowej (nagrane w roku 1977), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XI (XXXI), Poznań 2004, s. 153–163.
 31. Sobierajski Zenon, Zmiany pokoleniowe w gwarach wielkopolskich. 4. Gwara wsi Żydówko–Łubowo koło Gniezno w Wielkopolsce środkowej. Uwagi wstępne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XI (XXXI), Poznań 2004, s. 143–151.
 32. Strzelczyk Jerzy, Mieszko I, Poznań 1992.
 33. Tomkowiak Tomasz, Tajemnice Gniezna z lat 1919–1960, Gniezno 2010.
 34. Topolski Jerzy, Wielkopolska poprzez wieki, Poznań 1973.
 35. Urbaniak Miron, Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu „Otto”, Łódź 2010.
 36. Wyrwa Andrzej, Opactwo cysterskie. Łekno–Wągrowiec (1153–1835). Zarys dziejów, Poznań–Wągrowiec 1998.
 37. Występki Walerian, Szlak Piastowski – geneza powstania, Gniezno b.r.
 38. Zagórski Zygmunt, Gwary północnej Wielkopolski, Poznań 1967.
 39. Zagórski Zygmunt, W sprawie badań nowych gwar mieszanych i integracji językowej w województwie pilskim, Rocznik Nadnotecki”, VII, z. 2, 1976, s. 19–23.
 40. Zagórski Zygmunt, Wewnętrzne tendencje rozwojowe gwar północnowielkopolskich, Poznań 1967.
 41. Zagórski Zygmunt, Węzłowe problemy badań integracji językowej w województwie gorzowskim, pilskim i poznańskim, „Sprawozdania PTPN za 1978”, nr 96, 1980, s. 110–114.
 42. Zagórski Zygmunt, Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z kaszubszczyzną i językiem dolnołużyckim, Poznań 1964.
 43. Zierhofferowie Zofia i Karol, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań 1987.
 44. http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrowiec
 45. http://djmuza16.w.interia.pl/nowa_strona_3.htm
 46. http://gniezno.poznan.lasy.gov.pl/index.html
 47. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Gniezno
 48. http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzyszczewo
 49. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Gnieznienskie
 50. http://pl.wikipedia.org/wiki/Świętyty_Wojciech
 51. http://szukajwarchiwach.pl
 52. www.gminawagrowiec.pl
 53. www.gminawagrowiec.pl/Nasza-Gmina/Dane-statystyczne.aspx
 54. www.gminawagrowiec.pl/Nasza-Gmina/Połozenie.aspx
 55. www.gminawagrowiec.pl/Nasza-Gmina/Warto-zobaczyc.aspx
 56. www.gwarypolskie.uw.edu.pl
 57. www.polskiedzieje.pl/art/21
 58. www.powiat-gniezno.pl
 59. www.pup-gniezno.pl/index.php?urzad/dane_statystyczne
 60. www.tkgniezno.webpark.pl/gniezno_dzis.html
 61. www.urzadgminy.gniezno.pl
 62. www.wagrowiec.pl
 63. www.wagrowiec.um.gov.pl
 64. www.wielkopolska.com.pl
 65. www.zdziechowa.gniezno.opoka.org.pl/historia/historia.html
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS