Mapa serwisu | Krajna
Krajna
Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Rudna
- Kleszczyna
Region dziś
Wieś dziś
- Rudna
- Kleszczyna
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Rudna
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Kleszczyna
- Tekst 5
- Tekst 6
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Krajna to region historyczno-kulturowy w północno-zachodniej Polsce na pograniczu Wielkopolski i Kaszub o burzliwych dziejach.

Choć wyodrębnia się gwary krajniackie, to jednak Krajna nie tworzy wyrazistej jednostki dialektologicznej, gdyż gwary tego regionu stanowią językowe przejście od Wielkopolski do Kaszub, mało mają w związku z tym cech swoistych i są bardzo zróżnicowane.

Krajna to również kraina geograficzno-przyrodnicza, jeden z ciekawszych obszarów krajoznawczych kraju,  który zajmuje ponad 3500 km. Położony jest między 53°05' a 52° 50' szerokości geograficznej północnej oraz między 16°45' a 17°50' szerokości wschodniej. Granice regionu wyznaczają rzeki: Dobrzynka i Kamionka oraz Orla od północy, Noteć od południa, Gwda od zachodu i Brda od wschodu.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS