Mapa serwisu | Lubelszczyzna zachodnia

Lubelszczyzna zachodnia

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Giełczew
- Stare Komaszyce
- Krzczeń
Region dziś
Wieś dziś
- Giełczew
- Stare Komaszyce
- Krzczeń
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Giełczew
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Stare Komaszyce
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6 
Krzczeń
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Giełczew, Krzczeń i Stare Komaszyce na schematycznej mapie regionu. Oprac. A. Krawczyk-Wieczorek na podstawie podziału S. Urbańczyka.

Lubelszczyzna zachodnia w większości położona jest na terytorium Wyżyny Lubelskiej, jednak jej południowe krańce zahaczają o Roztocze i Kotlinę Sandomierską.

Najważniejszą rzeką tego regionu jest Wisła, sieć wodną tworzą jednak także: Wieprz, Bystrzyca, Chodelka, Sanna, Krzna, San.

Województwo lubelskie charakteryzuje się licznymi walorami krajoznawczymi. W regionie tym znajdują się 2 parki narodowe: Poleski i Roztoczański, 17 parków krajobrazowych, 17 obszarów chronionego krajobrazu oraz 86 rezerwatów przyrody, tereny te stanowią łącznie 26,8 % powierzchni całego województwa.

Obszar pomiędzy Wieprzem a Wisłą to peryferie rdzennego obszaru polskiego, a także dialektu małopolskiego. Stykają się tu cechy gwarowe małopolskie z mazowizmami oraz z wpływami wschodniosłowiańskimi. Peryferyczny charakter regionu powoduje, że zachowało się tu również wiele cech archaicznych. 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS