Mapa serwisu | Orawa
Orawa

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Podsarnie
- Jabłonka
 
Region dziś
Wieś dziś
- Podsarnie
- Jabłonka
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Podsarnie
- Tekst 1
Jabłonka
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Orawa jest krainą geograficzno-historyczną, leżącą w zlewisku rzeki o tej samej nazwie. Większość obszaru Orawy znajduje się na terenie Słowacji. Interesująca nas tu dialektalnie Orawa, to północne krańce tej krainy, zwane też Górną Orawą a usytuowane u podnóża Babiej Góry. Wsie z gwarą polską leżą zarówno po polskiej, jak też słowackiej stronie granicy państwowej. Po stronie polskiej jest 14 miejscowości: Bukowina, Chyżne, Harkabuz, Jabłonka, Kiczory, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Orawka, Piekielnik, Podsarnie, Podszkle, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna. Z kolei po stronie słowackiej jest 11 miejscowości: Głodówka (słow. Hladovka), Herducka (słow. Oravská Lesná), Mutne (słow. Mútne), Nowoć (słow. Novoť), Pogóra (słow. Oravská Polhora), Rabcza (słow. Rabča), Rabczyce (słow. Rabčice), Sucha Góra (słow. Sucha Horá), Sihelne (słow. Sihelné), Wesołe (słow. Oravské Veselé), Zakamienny Klin (słow. Zákamenné).

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS