Mapa serwisu | Śląsk południowy

Śląsk południowy

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Istebna 
- Koniaków
 
Region dziś
Wieś dziś
- Istebna
- Koniaków
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Istebna
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Koniaków
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
 
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura
 

Śląsk południowy, inaczej Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko, niem. Teschner Schlesien), to południowo-wschodnia część Śląska, która znajduje się w Polsce i Republice Czeskiej. Jej centrum od wieków było miasto Cieszyn i rzeka Olza. Śląsk Cieszyński obejmuje ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego (przed 1572 r.) i zajmuje obszar ok. 2280 km². Teren ten zamieszkuje ok. 800 tys. ludzi.

W skład Śląska Cieszyńskiego wchodzą: zachodnia część Pogórza Śląskiego (Pogórze Cieszyńskie), zachodnia część Beskidu Śląskiego (granica biegnie wododziałem Wisły i Soły), wschodnia część Beskidu Morawsko-Śląskiego, północna część Bramy Morawskiej oraz południowo-zachodnia część Kotliny Oświęcimskiej. Najwyższe szczyty Śląska Cieszyńskiego to – po stronie czeskiej Łysa Góra (Lysá hora) (1323 m n.p.m.) w Beskidzie Morawsko-Śląskim i – po stronie polskiej Barania Góra (1220 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS