Mapa serwisu | Śląsk środkowy

Śląsk środkowy

Geografia regionu

Historia regionu
Dzieje wsi
- Halemba
- Kosztowy
- Wilcza
- Cyprzanów
- Kryry
- Łagiewniki Śląskie

Region dziś
Wieś dziś
- Halemba
- Kosztowy
- Wilcza
- Cyprzanów
- Kryry
- Łagiewniki Śląskie
 

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Halemba
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Kosztowy
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
Wilcza
- Tekst 8
- Tekst 9
Cyprzanów
- Tekst 10
Kryry
- Tekst 11
- Tekst 12
- Tekst 13
Łagiewniki Śląskie
- Tekst 14
- Tekst 15
- Tekst 16
- Tekst 17

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
 
Literatura

W ujęciu dialektologicznym Śląsk środkowy wyróżniany już przez Kazimierza Nitscha na początku XX wieku i następnie przez Stanisława Urbańczyka) najczęściej odnosi się do części środkowej historycznego (szeroko rozumianego) Górnego Śląska, którego granice różnie się określa. Potocznie niekiedy środkowa część Śląska (zwłaszcza Górnośląski Okręg Przemysłowy) bywa nazywana myląco Górnym Śląskiem. W ujęciu historycznym pojęcie Górnego Śląska się zmieniało: od szerokiego pojmowania przeciwstawiającego Górny Śląsk Dolnemu po wąskie (bliskie omówionemu wyżej). Należy też podkreślić, że często stosowano określenie Górny Śląsk ogólnie bez precyzowania granic tak nazywanego regionu.

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS