Mapa serwisu | Spisz

Spisz

Geografia regionu
Historia regionu

Dzieje wsi
- Jurgów
- Niedzica
Region dziś

Wieś dziś
- Jurgów
- Niedzica
Gwara regionu

Teksty gwarowe

Jurgów
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4

Niedzica
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Spisz to zarówno region historyczny (o burzliwej historii), etnograficzny (charakteryzujący się ciekawą kulturą ludową), jak i dialektologiczny (mający swoistą gwarę). Spisz to także kraina geograficzna otaczająca Tatry ze wschodu, jeden z najpiękniejszych regionów pogranicza Polski i Słowacji (ok. 3,7 tys. km2), położony w dorzeczu górnego Hornadu i Popradu. Na terenie Polski znajduje się tylko niewielka część Spiszu (ok. 195 km2), obejmująca 14 wsi na tzw. Zamagurzu, pozostała główna część leży na Słowacji. Na Spiszu słowackim leżą w całości takie pasma górskie, jak: Magura Spiska, Góry Lewockie i Słowacki Raj z parkiem narodowym w całości spiskim.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS