Mapa serwisu | Suwalszczyzna
Suwalszczyzna

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Jegliniec
- Potasznia
- Pomiany
 
Region dziś
Wieś dziś
- Jegliniec
- Potasznia
- Pomiany

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Jegliniec
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Potasznia
- Tekst 5
- Tekst 6
 Pomiany
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Suwalszczyzna to region w północno-wschodniej Polsce, różnie określany przez badaczy, łączony albo z byłym województwem suwalskim, albo węziej z powiatem suwalskim lub też najszerzej z byłą gubernią suwalską z okresu Królestwa Polskiego (dziś w obrębie Polski i Litwy) czy też z mezoregionem geograficznym Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Polskie gwary suwalskie obejmują powiat suwalski, częściowo sejneński i augustowski. Oprócz gwar polskich jest to również obszar występowania gwar litewskich na północnym wschodzie i białoruskich na południowym wschodzie. Bliskie sąsiedztwo i wzajemne przenikanie się trzech narodowości: Litwinów, Polaków i Białorusinów (a więc także ich języków i kultur), substrat obcy, historia tych ziem, zwłaszcza osadnictwa na nich, to ważne czynniki kształtowania się gwar suwalskich.

Gwary Suwalszczyzny należą z pewnymi zastrzeżeniami do szeroko rozumianego dialektu (zespołu dialektalnego) mazowieckiego. Mają zarówno cechy typowo mazowieckie, jak i – zwłaszcza w części wschodniej – północnokresowe. Wiele cech łączy je bliżej z gwarami Podlasia, stąd też w literaturze dialektologicznej wyróżnia się gwary podlasko-suwalskie.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS