Mapa serwisu | Dialekt małopolski

Dialekt małopolski

Zasięg terytorialny i podziały dialektu
 
Charakterystyka dialektu
 

Teksty gwarowe:
- Pogranicze Mazowsza
- Łęczyckie
- Sieradzkie
- Kieleckie
- Lasowiacy
- Krakowiacy wschodni
- Lubelszczyzna zach.
- Lubelszczyzna wsch.
- Przemyskie
- Ziemia biecka
- Sądecczyzna
- Podhale
- Spisz
- Orawa
- Żywiecczyzna
- Krakowskie
 

Dialekt wczoraj i dziś
Kultura ludowa
 
Literatura

Niełatwo jest dziś określić precyzyjnie zasięg dialektu małopolskiego, m.in. ze względu na ekspansję cech małopolskich w ciągu wieków i istnienie gwar przejściowych, zwłaszcza na północy, które tradycyjnie pod względem językowym są wliczane do Małopolski (Sieradzkie, Łęczyckie, Łowickie, Pogranicze Mazowsza) albo są z niej wyłączane. Dialekt małopolski w trakcie historycznego rozwoju znacznie rozszerzył swój zasięg terytorialny. Tzw. Małopolska właściwa obejmowała ziemie dawnych historycznych (XVI-wiecznych) województw: krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego. Chcąc określić dziś granice zasięgu dialektu małopolskiego – najogólniej rzecz biorąc – należy wskazać obszar południowo-wschodniej i środkowej części Polski od środkowego biegu Pilicy i Wieprza aż po Karpaty.  Podstawę dialektu małopolskiego stanowiło dawne skupisko etniczno-językowe plemienia Wiślan w dorzeczu górnej Wisły między Podgórzem Karpackim, Górami Świętokrzyskimi i Puszczą Sandomierską.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS