Mapa serwisu | Autorzy

Autorzy

Halina Karaś   

AUTORZY

 

ALEK BEŚKA I MARTA CHRZĄSTKA – Podhale (Dzieje wsi Dzianisz, Wieś dziś Dzianisz, Teksty gwarowe z Kościeliska nr 3,7) oraz MAGDALENA DAWID – Teksty gwarowe z Kościeliska nr 4-6)

KAROLINA BIELENIN-LENCZOWSKA – Kultura ludowa a gwary ludowe (z H. Karaś) w części: Podstawy dialektologii, Dialekt wielkopolski (Kultura ludowa), Bory Tucholskie (Kultura ludowa), Kociewie (Kultura ludowa z E. Kwapień), Dialekt śląski (Kultura ludowa), Śląsk południowy (Kultura ludowa), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z E. Kwapień), Żywiecczyzna (Kultura ludowa), Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z E. Kwapień), Kurpie (Kultura ludowa), Spisz (Kultura ludowa)

MARIA CICHY – prezentacja poświęcona kulturze Mazowsza północno-wschodniego (zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa)

STANISŁAW CYGAN Kieleckie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bieliny, Dzieje wsi Radkowice; Region dziś, Wieś dziś Bieliny, Wieś dziś Radkowice, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bieliny, Radkowice; Kultura ludowa; Literatura)

ALICJA DYL – Łowickie (współudział w opr. kultury ludowej z E. Kwapień i P. Wysockim)

JUSTYNA GARCZYŃSKADialekt mazowiecki (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu), Mazowsze bliższe (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Drwały, Janówek; Dzieje wsi Drwały, Dzieje wsi Janówek; Wieś dziś Drwały, Wieś dziś Janówek; Literatura), Mazowsze dalsze (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Borucza, Strachówka; Dzieje wsi Strachówka; Wieś dziś Borucza, Wieś dziś Strachówka), Warmia (Dzieje wsi Dorotowo, Region dziś, Wieś dziś Dorotowo, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Dorotowo 1), Ostródzkie (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Iwanki), Mazury (Geografia regionu, Dzieje wsi Biała Piska, Wieś dziś Biała Piska; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Biała Piska), Pogranicze Mazowsza (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Słupica; Dzieje wsi Słupica; Wieś dziś Słupica)

ZBIGNIEW GREŃ Śląsk południowy (Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Istebna)

IRENA HARASIMOWICZ Krajna (Historia regionu, Dzieje wsi Rudna; Wieś dziś Rudna; Teksty gwarowe: Rudna; Literatura)

WERONIKA IWANEK Żywiecczyzna (Dzieje wsi Korbielów, Dzieje wsi Złatna, Region dziś, Wieś dziś Korbielów, Wieś dziś Złatna)

ALICJA KACZMAREK I ANNA WOSIAK Lubawskie (Geografia regionu, Dzieje wsi Zwiniarz, Wieś dziś Zwiniarz, współudział: Teksty gwarowe)

HALINA KARAŚ – redakcja całości, Wprowadzenie, "Podstawy dialektologii" (w tym: Kultura ludowa a gwary z K. Bielenin-Lenczowską), "Leksykon terminów i pojęć dialektologicznych", Dialekt małopolski (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu; Dialekt wczoraj i dziś),  Dialekt wielkopolski (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu), Nowe dialekty mieszane; Ziemia biecka (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bugaj, Dzieje wsi Olszyny; Dzieje wsi Sitnica; Region dziś, Wieś dziś Bugaj, Wieś dziś Olszyny, Wieś dziś Sitnica; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bugaj, Olszyny, Sitnica; Kultura ludowa; Literatura), Sądecczyzna (Geografia regionu, Dzieje wsi Łososina Górna, Dzieje wsi Młyńczyska; Dzieje wsi Podegrodzie; Region dziś, Wieś dziś Łososina Górna, Wieś dziś Młyńczyska, Wieś dziś Podegrodzie; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwara podegrodzka po półwieczu od badań Eugeniusza Pawłowskiego; Teksty gwarowe: Łososina Górna, Młyńczyska, Podegrodzie; Kultura ludowa; Literatura), Spisz (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Jurgów, Dzieje wsi Niedzica; Region dziś, Wieś dziś Jurgów, Wieś dziś Niedzica, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Jurgów, Niedzica; Literatura), Żywiecczyzna (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Korbielów, Złatna; Literatura), Łowickie (Geografia regionu, Dzieje wsi Piaski, Dzieje wsi Urzecze; Wieś dziś Piaski, Wieś dziś Urzecze, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Boczki, Piaski, Urzecze, Zabostów; Literatura), Kurpie (Geografia regionu, Dzieje wsi Charcibałda; Dzieje wsi Dylewo, Dzieje wsi Kadzidło, Wieś dziś Charcibałda, Wieś dziś Dylewo, Wieś dziś Kadzidło; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Charcibałda, Dylewo, Kadzidło; Literatura), Mazowsze dalsze (Dzieje wsi Borucza, Dzieje wsi Niećkowo, Wieś dziś Niećkowo, Teksty gwarowe: Niećkowo) Suwalszczyzna (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Jegliniec, Dzieje wsi Potasznia; Region dziś, Wieś dziś Jegliniec, Wieś dziś Potasznia, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwary suwalskie na tle gwar Mazowsza i Kresów północno-wschodnich; Teksty gwarowe: Jegliniec, Potasznia; Literatura), Kociewie (Geografia regionu, Wieś dziś Miłobądz, Wieś dziś Mirotki, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Stan gwar kociewskich dziś; Teksty gwarowe: Mirotki, opracowanie opowiadania i scenariuszy w gwarze kociewskiej autorstwa Barbary Pawłowskiej; Literatura), Bory Tucholskie (Geografia regionu, Dzieje wsi Klonowo, Region dziś, Wieś dziś Bysław, Wieś dziś Cekcyn, Wieś dziś Klonowo, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwary borowiackie jako typ gwar przejściowych; Teksty gwarowe: Bysław, Cekcyn, Klonowo; Literatura), Krajna (Geografia regionu, Teksty gwarowe: Kleszczyna), Ziemia chełmińsko-dobrzyńska (Geografia regionu, Dzieje wsi Czumsk Mały, Dzieje wsi Kucborek; Wieś dziś Czumsk Mały, Wieś dziś Kucborek, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Czumsk Mały, Kucborek; Literatura), opracowanie objaśnień terminów w "dymkach", Literatura do: Mazowsze dalsze, Mazury, Warmia, Ostródzkie, Pogranicze Mazowsza, Śląsk północny, Śląsk środkowy, Śląsk południowy, Lasowiacy.

JÓZEF KĄŚ Orawa (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Podsarnie, Region dziś, Wieś dziś Podsarnie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Tekst gwarowy: Podsarnie; Literatura), Podhale (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Bukowina Tatrzańska, Region dziś, Wieś dziś Bukowina Tatrzańska, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bukowina)

ALINA KĘPIŃSKA Sieradzkie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Chojne, Dzieje wsi Woźniki; Region dziś, Wieś dziś Chojne, Wieś dziś Woźniki, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Chojne, Woźniki, Zapusta; Kultura ludowa; Literatura), Łęczyckie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bogdańczew, Dzieje wsi Tum; Region dziś, Wieś dziś Bogdańczew, Wieś dziś Tum, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bogdańczew, Tum; Kultura ludowa; Literatura), Podhale (Dzieje wsi Dzianisz, Wieś dziś Dzianisz, Teksty gwarowe: Dzianisz)

JUSTYNA KOBUS Wielkopolska środkowa (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Baranówko, Region dziś, Wieś dziś Baranówko, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Baranówko; Literatura), Wielkopolska północna (Historia regionu, Dzieje wsi Sienno, Wieś dziś Sienno, Teksty gwarowe: Sienno, Literatura)

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI - Kociewie (Historia regionu  z A. Piotrowską, Dzieje wsi Miłobądz, Dzieje wsi Mirotki, Region dziś z A. Piotrowską) 

AGNIESZKA KOZŁOWSKA, ALEKSANDRA ZIMMER, KATARZYNA SUCAJTYSLubawskie (Gwara regionu, Literatura, współudział: teksty gwarowe), MAŁGORZATA MITKA – Lubawskie (współudział: teksty gwarowe) – pod kierunkiem Piotra Sobotki

ALEKSANDRA KRAWCZYK-WIECZOREK Lubelszczyzna wschodnia (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Moniatycze, Dzieje wsi Hutków; Region dziś, Wieś dziś Moniatycze, Wieś dziś Hutków, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Moniatycze, Hutków; Kultura ludowa; Literatura), Przemyskie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Kalników, Dzieje wsi Ostrów; Region dziś, Wieś dziś Kalników, Wieś dziś Ostrów, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Kalników, Ostrów; Kultura ludowa; Literatura), Lubelszczyzna zachodnia (Dzieje wsi Giełczew, Wieś dziś Giełczew, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Giełczew; Literatura), Kociewie (Teksty gwarowe: Miłobądz)

MONIKA KRESA Podlasie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Czerwonka, Dzieje wsi Dolistowo Stare, Dzieje wsi Niemirów, Dzieje wsi Śnieżki; Region dziś, Wieś dziś Czerwonka, Wieś dziś Dolistowo Stare, Wieś dziś Niemirów, Wieś dziś Śnieżki, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Czerwonka, Dolistowo Stare, Niemirów, Śnieżki; Kultura ludowa; Literatura), Śląsk północny (Geografia regionu, Historia regionu z A. Piotrowską, Dzieje wsi Kuniów, Dzieje wsi Polska Nowa Wieś, Dzieje wsi Przysiecz, Region dziś, Wieś dziś Kuniów, Wieś dziś Polska Nowa Wieś, Wieś dziś Przysiecz, Teksty gwarowe: Kuniów, Polska Nowa Wieś, Przysiecz), Śląsk środkowy (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Halemba, Dzieje wsi Kosztowy, Dzieje wsi Wilcza, Region dziś, Wieś dziś Halemba, Wieś dziś Kosztowy, Wieś dziś Wilcza, Teksty gwarowe: Halemba, Kosztowy, Wilcza),  Dialekt mazowiecki (Dialekt wczoraj i dziś), Mazowsze bliższe (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś), Mazowsze dalsze (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś), Kurpie (Historia regionu, Region dziś), Mazury (Historia regionu, Region dziś), Warmia (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Teksty gwarowe: Dorotowo 2, 3, 4, 5), Ostródzkie (Historia regionu, Region dziś), Lubawskie (Historia regionu, Region dziś), Łowickie (Historia regionu, Region dziś), Ziemia chełmińsko-dobrzyńska (Historia regionu, Region dziś), Pogranicze Mazowsza (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś), Wielkopolska zachodnia (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Literatura), Wielkopolska południowa (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś), Dialekt wielkopolski (Dialekt wczoraj i dziś), Krajna (Dzieje wsi Kleszczyna, Wieś dziś Kleszczyna), Kujawy (Region dziś, Dzieje wsi Połajewo, Literatura)

EWELINA KWAPIEŃ Warmia i Mazury (Kultura ludowa), Kujawy (Kultura ludowa), Łowickie (Kultura ludowa przy współudziale P. Wysockiego i A. Dyl), Kociewie (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowską), Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowską), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowską)

MAGDALENA MAJDAK Pogranicza Mazowsza (Kultura ludowa)

BŁAŻEJ OSOWSKIWielkopolska wschodnia (Geografia regionu, Historia regionu; Region dziś, Wieś dziś Spławie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Spławie; Literatura), Wielkopolska północna (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary)

BARBARA PAWŁOWSKA Kociewie: opowiadanie i dwa scenariusze w gwarze kociewskiej (udostępnione przez Autorkę, opracowane pod względem cech gwarowych przez H. Karaś)

AGNIESZKA PIOTROWSKA Śląsk północny (Historia regionu z M. Kresą), Śląsk południowy (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Dzieje wsi Istebna, Wieś dziś Istebna z E. Zegler), Sądecczyzna (Historia regionu), Żywiecczyzna (Historia regionu), Kujawy (Geografia regionu, Historia regionu), Kociewie (Historia regionu z K. Kowalkowskim, Region dziś z K. Kowalkowskim), Bory Tucholskie (Historia regionu, Dzieje wsi Bysław, Dzieje wsi Cekcyn)

JERZY SIEROCIUK Wielkopolska południowa (Dzieje wsi Bukówiec Górny, Wieś dziś Bukówiec Górny, Gwara regionu: Charakterystyka gwary, Teksty gwarowe: Bukówiec Górny), Wielkopolska zachodnia (Wieś dziś Dąbrówka Wielkopolska, Gwara regionu: Charakterystyka gwary, Teksty gwarowe: Dąbrówka W.)

IZABELA STĄPOR – Lasowiacy (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Dąbrowica, Dzieje wsi Hucina, Dzieje wsi Jamnica, Dzieje wsi Mazury, Dzieje wsi Wola Raniżowska, Dzieje wsi Wola Żarczycka; Region dziś, Wieś dziś Dąbrowica, Wieś dziś Hucina, Wieś dziś Jamnica, Wieś dziś Mazury, Wieś dziś Wola Raniżowska, Wieś dziś Wola Żarczycka, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Dąbrowica, Hucina, Jamnica, Mazury, Wola Raniżowska, Wola Żarczycka; Kultura ludowa), Krakowiacy wschodni (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Zalipie; Region dziś, Wieś dziś Zalipie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Zalipie; Kultura ludowa), Krakowskie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Płazy, Region dziś, Wieś dziś Płazy, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Płazy; Kultura ludowa; Literatura), Podhale (Kultura ludowa), Orawa (Dzieje wsi Jabłonka, Wieś dziś Jabłonka, Teksty gwarowe: Jabłonka)

BARBARA TARAS Kujawy (Wieś dziś Połajewo, Gwara regionu, Teksty gwarowe: Połajewo)

IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA Dialekt śląski (Zasięg i podziały dialektu śląskiego, Charakterystyka dialektu śląskiego, Dialekt wczoraj i dziś), Śląsk północny (Gwara regionu: Charakterystyka gwary), Śląsk środkowy (Gwara regionu: Charakterystyka gwary)

PIOTR WYSOCKI - Łowickie (Dzieje wsi Boczki, Dzieje wsi Zabostów, Wieś dziś Boczki, Kultura ludowa z E. Kwapień i A. Dyl) 

EWA ZEGLER - Śląsk południowy (Wieś dziś Istebna z A. Piotrowską)

 

 

RECENZENCI

Prof. dr hab. SŁAWOMIR GALA (Łódź)

Prof. dr hab. ANNA KOWALSKA (Warszawa)

Prof. dr hab. HALINA PELCOWA (Lublin)

Prof. dr hab. BOGUSŁAW WYDERKA (Opole)

 

OPRACOWANIE WWW

MIKOŁAJ URBANOWSKI

WITOLD KIERAŚ

 

GRAFIKA (MAPY)

PAWEŁ GARCZYŃSKI

ALEKSANDRA KRAWCZYK-WIECZOREK

MONIKA KRESA

IZABELA STĄPOR

 

EKSPLORATORZY

Stanisław Cygan – Kieleckie (Bieliny, Radkowice)

Justyna Garczyńska – Mazowsze dalsze (Borucza, Strachówka)

Weronika Iwanek – Żywiecczyzna (Korbielów, Złatna)

Halina Karaś – Ziemia biecka (Bugaj, Olszyny, Sitnica), Spisz (Jurgów), Mazowsze dalsze (Niećkowo), Lubelszczyzna wschodnia (Hutków) 

Józef Kąś – Orawa (Podsarnie), Podhale (Bukowina Tatrzańska)

Alina Kępińska – Sieradzkie, Łęczyckie, Podhale (Dzianisz)

Justyna Kobus – Wielkopolska środkowa (Baranówko), Wielkopolska północna (Sienno z B. Osowskim)

Monika Kresa – Śląsk północny (Kuniów, Przysiecz, Polska Nowa Wieś z E. Kurowską)

Błażej Osowski – Wielkopolska wschodnia (Spławie), Wielkopolska północna (Sienno z J. Kobus)

Izabela Stąpor – Lasowiacy (Dąbrowica, Hucina, Jamnica, Mazury, Wola Raniżowska, Wola Żarczycka), Krakowiacy wschodni (Zalipie), Krakowskie (Płazy), Spisz (Jurgów), Podhale (nagrania w tekście o kulturze ludowej), Orawa (Jabłonka)

Aldona Rogowska – Śląsk północny (Polska Nowa Wieś – wiersz)

oraz zespołowo z poszczególnych regionów i wsi:

pod kierunkiem Justyny Garczyńskiej,:

Dagna Kruszewska, Małgorzata Nadwadowska – Spisz (Niedzica)

Ewa Mroczkowska (Charcibałda) - Kurpie

Agnieszka Kucharczuk, Aleksandra Kędzierska, Anna Józefina Czechak (Niemirów) – Podlasie

Agnieszka Komorowska, Monika Kuśmierek, Wojciech Lenartowicz – Śląsk środkowy (Wilcza)

Kamila Dutkiewicz, Martyna Przedpolewska - Lubelszczyzna zachodnia (Giełczew)

Paweł Wiszomirski – Lubelszczyzna wschodnia (Moniatycze)

Joanna Matras, Anna Kłos, Anna Mijas (Łososina Górna), Izabela Piętka, Karolina Szymbor (Młyńczyska), Katarzyna Kalisz (Podegrodzie)  – Sądecczyzna (Lachy)

Marta Frączek, Magdalena Lenart, Marta Michalak – Przemyskie

Małgorzata Mikulska i Magdalena Kozłowska (Jegliniec), Urszula Perkowska (Potasznia) – Suwalszczyzna

Marta Nowakowska i Natalia Rowińska (Bysław, Cekcyn), Katarzyna Antczak i Katarzyna Cackowska (Klonowo) – Bory Tucholskie

Piotr Dąbrowski, Izabela Bogno, Adrianna Janusz, Tomasz Kupiecki (Miłobądz, Mirotki) – Kociewie

Marta Osińska i Wioleta Sawicka – Krajna (Rudna)

Julia Pikacz, Anna Godziuk (Biała Piska) – Mazury

Paweł Ziętara (Drwały), Jakub Wawer, Wioletta Sawicka, Monika Ziuzia, Ewa Budek (Janówek) – Mazowsze bliższe

Dagmara Dusińska, Jolanta Karaś (Czumsk Mały), Monika Podkościelna, Katarzyna Składanek, Aleksandra Poprzeczko, Michał Krzymowski (Kucborek) – ziemia chełmińsko-dobrzyńska

pod kierunkiem Haliny Karaś:

Beata Giełażyn (Dolistowo Stare) – Podlasie

Magdalena Lisowiec, Izabela Kraszewska – Śląsk południowy (Istebna)

Karol Samsel (Kadzidło), Ewelina Pajka (Dylewo) – Kurpie

Magdalena Kondratowicz, Karol Kwiatkowski – Pogranicze Mazowsza

Karolina Kurzydło, Ada Sieńkowska – Warmia

Piotr Wysocki – Łowickie (Boczki), Krajna (Kleszczyna)  

pod kierunkiem Aliny Kępińskiej i Izabeli Winiarskiej:

Alek Beśka, Marta Chrząstka, Magdalena Dawid – Podhale (Kościelisko)

pod kierunkiem Piotra Sobotki:

Alicja Kaczmarek, Anna Wosiak, Agnieszka Kozłowska, Katarzyna Sucajtys, Piotr Sobotka – Lubawskie

 

 

ZAPIS TEKSTÓW

Weronika Iwanek 

Jolanta Janusz

Monika Kresa

Iwona Konopińska 

Agnieszka Kozłowska

Anna Lipka

Małgorzata Mitka.

Anna Olczak

Agnieszka Piotrowska

Izabela Stąpor

Piotr Wysocki

Beata Zaluza

oraz autorzy opracowań gwarowych

 

BIBLIOGRAFIA

Justyna Suracka

Beata Zaluza

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

oraz autorzy opracowań gwar, kultury ludowej, historii i współczesności regionów

 

ZDJĘCIA I FILMY

Wiktor Antosik – Łowickie (kultura ludowa)

Aleksy Beśka - Podhale

Karolina Bielenin-Lenczowska – Śląsk i Żywiecczyzna (kultura ludowa)

Sigitas Birgielis – Suwalszczyzna

Dariusz Budzik – Podhale, Mazowsze dalsze

Marta Chrząstek – Podhale

Renata Dombrowska – Kociewie

ks. A. Dworzycki – Lubelszczyzna wschodnia

J. Dybala – Lubelszczyzna zachodnia

Alicja Dyl – Łowickie (kultura ludowa)

Justyna Garczyńska – ziemia chełmińsko-dobrzyńska, Pogranicze Mazowsza, Mazowsze bliższe, Mazowsze (kultura ludowa), Wielkopolska (kultura ludowa)

Beata Giełażyn – Dolistowo Stare (Podlasie)

Bartłomiej Gołąb – Lubelszczyzna wschodnia (kultura ludowa), Lubelszczyzna zachodnia

Weronika Iwanek – Żywiecczyzna

Monika Jamróz – Kieleckie

Jolanta Janusz – ziemia biecka, Sądecczyzna

Renata Jujeczka – Podhale

Alicja Kaczmarek i Anna Wosiek – Lubawskie

Halina Karaś – ziemia biecka, Sądecczyzna, Spisz, Orawa, Przemyskie, Lubelszczyzna wschodnia, Mazowsze dalsze, Mazury

Joanna Karłowicz-Budzik – Mazowsze dalsze

Józef Kąś – Podhale, Orawa

Alina Kępińska – Sieradzkie, Łęczyckie, Podhale

Justyna Kobus – Baranówko (Wielkopolska środkowa), Wielkopolska północna

Agnieszka Komorowska – Wilcza (Śląsk środkowy)

Grażyna Kościelna – Kociewie (Mirotki)

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek – Kociewie, Bory Tucholskie, Lubelszczyzna zachodnia, Śląsk południowy

Katarzyna Kresa - Podlasie

Monika Kresa- Podlasie, Pogranicze Mazowsza, Mazowsze bliższe, Spisz, Śląsk północny

Justyna Król – Łowickie (kultura ludowa)

Magdalena Kułak – Podlasie

Monika Kuśmirek – Wilcza (Śląsk środkowy)

Ewelina Kwapień – Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warmia, Lubelszczyzna wschodnia (kultura ludowa), Mazowsze (kultura ludowa), Łowickie (kultura ludowa)

Maciej Łabudzki – Kociewie, Bory Tucholskie, Krajna, Wielkopolska (kultura ludowa)

Wojciech Lenartowicz – Śląsk środkowy (Wilcza)

Magdalena Majdak – Pogranicze Mazowsza (kultura ludowa)

Sylwester Marchewka - Kurpie

Agnieszka Nowak – Śląsk środkowy

Angelika Ojdana – Podhale

Mieczysław Olender – Charcibałda (Kurpie)

Błażej Osowski – Spławie (Wielkopolska wschodnia)

Ewelina Pajka – Kurpie (Dylewo)

Dorota Pawłowska – Kociewie (Mirotki)

Jan Piotrowski – Mazowsze

Lidia Postek – Jurgów (Spisz)

Aldona Rogowska – Wielkopolska (kultura ludowa)

Tomasz Sandrzyk – Orawa

Wojciech Sandrzyk – Orawa

Julita Sarnowska – Łowickie (kultura ludowa)

Jerzy Sierociuk – Wielkopolska zachodnia i południowa

Magdalena Skibniewska – Śląsk południowy

Izabela Stąpor – Lasowiacy (zdjęcia i filmy), Krakowskie, Krakowiacy Wschodni, Podhale (kultura ludowa), Orawa, Spisz, Sądecczyzna, Kurpie, Warmia, Małopolska (kultura ludowa)

Katarzyna Węglicka – Mazowsze bliższe, Mazowsze dalsze, Warmia i Mazury (kultura ludowa), Łowickie, Ostródzkie

Teresa Wieczorek – Przemyskie

Paweł Wojtys – Kieleckie

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Mazowsze dalsze

Agata i Jakub Wolscy – Łowickie (kultura ludowa)

Piotr Wysocki – Łowickie, Krajna, ziemia chełmińsko-dobrzyńska

oraz zdjęcia udostępnione przez Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficzne we Włocławku (skansen w Kłóbce), Urząd Gminy w Kadzidle, Urząd Gminy w Myszyńcu.

 

 

PRACE TECHNICZNE (M.IN. DŹWIĘKOWA BAZA DANYCH)

Justyna Garczyńska

Irena Harasimowicz

Weronika Iwanek

Jolanta Janusz

Alina Kępińska

Justyna Kobus

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

Monika Kresa

Błażej Osowski

Izabela Stąpor

Izabela Winiarska-Górska

 

 

KOREKTA

Monika Dobek

Katarzyna Foremniak

Halina Karaś

Emilia Tomczyk

 

 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS