Opis dialektów polskich | Dialekt śląski | Literatura
Autor:

Typ:
Dialekt:

Region:
 


Określ kryteria wyszukiwania literatury i wciśniej klawisz "SZUKAJ".

Notice: Undefined variable: an in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 679

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: CON in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 711

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708

Notice: Undefined variable: man in /home/dialektologia/web/classes/maincontentclass.php on line 708
Zbigniew Adamiszyn, Funkcjonowanie systemu fonologicznego w potocznej polszczyźnie mówionej środowiska robotniczego w Kędzierzynie-Koźlu.
Joachim Bahlcke i in., tłum. M. Misiorny i Z. Rybicka, Śląsk i Ślązacy, Warszawa, 2001, s. 23.
Jan Basara, Stan badań nad słownictwem gwar Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej, Poradnik Językowy, 1964, s. 341-351.
Jan Basara, Deminutywa formalne (na przykładzie gwar Śląska Cieszyńskiego w CSRR), Z polskich studiów slawistycznych. S. IV, t. I, Językoznawstwo, Warszawa, 1972, s. 59-63.
B. Bazielich, Strój ludowy na Śląsku, Chorzów, 2001.
Stanisław Bąk, Mowa polska na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.
Stanisław Bąk, Z przeszłości gwary górnośląskiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XI, 1974, s. 15-65.
Stanisław Bąk, Stanisław Rospond, Słownik gwarowy Śląska, Opole, 1962.
Stanisław Bąk, Język polski na Śląsku. Terytorium Śląska i narzecza śląskiego, Annales Silesiae I, z. 3, 1960, s. 251-284.
Stanisław Bąk, Nowa mapa dialektów Śląska, Slavia Occidentalis XXX, 1973, s. 7-11.
Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów Śląska, Slavia Occidentalis XXVIII#4_XXIX, 1971, s. 3-14.
Stanisław Bąk, Zróżnicowanie narzecza śląskiego (próba podziału i charakterystyki dialektów śląskich), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace i Materiały Etnograficzne XXIII (5 map)., 1963, s. 401-523.
Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów śląskich, Slavia Occidentalis, 28#4_29, 1971, s. 4-14.
Stanisław Bąk, Gwary ludowe na Dolnym Śląsku. Cz. I. Głosownia, Poznań, 1956, s.46.
Stanisław Bąk, Polszczyzna górnośląska w przedwojennej szkole średniej, Wrocław, 1983.
Henryk Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988.
Józef Bubak, Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, z. 59, Warszawa-Kraków, 1978, s. 27-38.
Mieczysław Buczyński, Charakterystyka gwary Wisły, Językoznawca, 1959, s. 39-41.
Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik, Historia Śląska, Wrocław, 2002.
Bożena Cząstka-Szymon, Synowiec Helena, Polszczyzna w szkole śląskiej, cz. 1-2, Katowice, 1996.
Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963, 1967.
A. Dygacz, Śląskie pieśni ludowe. Wybór źródeł i opracowanie, Katowice, 1995.
Kazimierz Feleszko, Modalność werbalna w hipotaksie śląskiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 15, 1977, s. 21-23.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
M. Gerlich, Współczesne podziały górnośląskiej zbiorowości regionalnej jako problem etnograficzny, Etnografia Polska, nr 1, 1992.
Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław, 1955.
Antonina Grybosiowa, Językowo-kulturowy wizerunek Ślązaka na tle wizerunku obu sąsiadów, Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność, red. Bogusław Wyderka, Opole, 1997, s. 83-90.
Franciszek Hanzel, Gwara cieszyńska trzech pokoleń, Socjolingwistyka, 5, 1983, 183-191.
Józef Kokot, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku, Opole, 1973.
Jan Kopiec, Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole, 1991.
Anna Kowalska, Zmiany w systemie gwary gliwickiej, Z polskich studiów slawistycznych, s. III, t. III. Językoznawstwo, Warszawa, 1968, s. 335-341.
Urszula Krieger, Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, Katowice, 1983.
Urszula Krieger, O możliwości badania składni tekstów języka mówionego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 690; Prace Językoznawcze, 10, Katowice, 1985, s. 136-145.
Beata Kubok, Gwara zachodniocieszyńska - gwara przejściowa czy mieszana?, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 35, 1999, s. 55-66.
Roman Laskowski, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 1-2, Wrocław, 1966-1971.
Renarda Lebda, Niektóre innowacje fonetyczno-morfologiczne w gwarze Kobylorzy z okolic Góry św. Anny, Socjolingwistyka, 1983, s. 173-181.
Michał Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole, 2001.
Zbigniew Makieła, Górny Śląsk, Warszawa, 1999.
J. Marcinkowska, K. Sobczyńska, Folklor Górnego Śląska, Warszawa, 1973.
Robert Mrózek, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice, 1990.
Robert Mrózek, Z problematyki przezwisk beskidzkich, Onomastica XX, 1975, s. 261-273.
Kazimierz Nitsch, Dialekt chwalimski, Przegląd Zachodni, t. 7, 1951, s. 428-449.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Śląska, Kraków, 1939.
Władysław Paryl, Metody badania gwar polskiej ludności z kresów południowo-wschodnich osiedlonej na Dolnym Śląsku, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 153-158.
Władysław Paryl, O obecnej sytuacji językowej na Dolnym Śląsku, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1987.
Feliks Pluta, Dialekt głogówecki, t. 1-2, Wrocław, 1963-1964.
Feilks Pluta, Słownictwo Dzierżysławic w powiecie prudnickim, Wrocław, 1973.
Feliks Pluta, Nazwiska żon, córek i synów w Ostrowcach, powiat Busko-Zdrój, Poradnik Językowy, 1964, s. 26-28.
K. Popiołek, Historia Śląska, Warszawa, 1978.
Anna Pospiszylakowa, Nazwy części wsi, przysiółków i tzw. Placów oraz formacje pochodne we wsi Istebnej, Onomastica XXV, 1980, s. 73-88.
Anna Pospiszylowa, Niektóre typy zaimków w gwarze wsi Istebna, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1990, s. 49-73.
J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole.
Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopska, Granice Śląska, Wrocław, 1998.
Jerzy Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków, 1998, s. 38-39.
Stanisław Rospond, O integracji językowej w ogóle, a na Śląsku w szczególności, Studia Śląskie, 1970.
Stanisław Rospond, Polszczyzna śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970, s. 60.
Dorota Simonides, Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie, Katowice, 1995.
Dorota Simonides (red.), Folklor Górnego Śląska, Katowice, 1989.
Aldona Skudrzykowa, Gwara śląska - świadectwo kultury, narzędzie komunikacji, Jolanta Tambor, Krystyna Urban, Olga Wolińska, Katowice, 2001.
Zenon Sobierajski, Polskie teksty gwarowe z ilustracjją dźwiękową. 1. Gwary śląskie, 2. Śląsk i Wielkopolska, 3. Wielkopolska - Pomorze, 4. Lubawskie - Ostródzkie - Kaszuby, Poznań, 1960-1964.
Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice, 2006.
Stanisław Urbańczyk, Zapiski gwarowe z dwóch wsi Śląska Opolskiego, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, s. 243-253.
Stanisław Wallis, Słownik górnośląskich wyrażeń ludowych, Polska Sztuka Ludowa VIII, nr 2, 1954, s. 104-108.
Bogus Wyderka, Gwary w sytuacji językowej i społecznej Śląska Opolskiego, Studia dialektologiczne, red. Bogusław Dunaj, Jerzy Reichan, Kraków, 1996, s. 133-140.
Bogusław Wyderka, O sytuacji językowej na Śląsku Opolskim, Śląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. Michał Lis, Opole, 1994, s. 68-75.
Bogusław Wyderka, O współczesnej sytuacji na Śląsku Opolskim, Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie, red. Stanisław Gajda, Opole, 1993, s. 55-63.
Bogusław Wyderka, Język mówiony mieszkańców Baborowa na Śląsku Opolskim. Fonologia, Wrocław, 1984.
Bogusław Wyderka (red.), Polszczyzna śląska. Historia i współczesność, Opole, 1997.
Alfred Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. 1-8, Warszawa-Kraków, 1969-1989.
Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Wrocław, 1988.
Alfred Zaręba, Śląsk w świetle geografii językowej, Wrocław, 1974.
Alfred Zaręba, Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim, Kraków, 1960.
Alfred Zaręba (red.), Śląskie teksty gwarowe, Kraków, 1961.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS