Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe.
Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW | Towarzystwo Kultury Języka

 „Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej
Niż drzewo z ziemią".

Mieczysław Jastrun, Poemat o mowie .

 

"Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe" to na nowo opracowana i poszerzona wersja serwisu "Gwary polskie. Przewodnik multimedialny" (www.gwarypolskie.uw.edu.pl). "Troskliwie zbierając mowę żywą", czyli gromadząc i prezentując w naszym przewodniku oryginalne nagrania tekstów wypowiadanych gwarą, filmy i zdjęcia dotyczące różnych aspektów kultury ludowej, włączamy się w działania na rzecz ochrony unikatowych elementów kultury tradycyjnej. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie pełniło nie tylko funkcję internetowego kompendium dialektologicznego, ale zyska także znaczenie społeczne i rozbudzi zainteresowanie dziejami, językiem i kulturą poszczególnych regionów Polski.

 

Wersja z dn. 31 XII 2010 r.


Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”).
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS